Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Strandman ja Tarja Gråsten-Tarkiainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 28.11.2019 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kauppi ja Tarja Gråsten-Tarkiainen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.