Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen aluksi kaupungininsinööri Maini Väisänen kertoi Kesäkatu -kokeilun tulokset.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.