Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 138 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 4.11.2019 § 403
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 15.10.2019 pöytäkirja. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Etelä-Savon ELY-keskus 10.10.2019
Muutospäätös hulevesien käsittelyn T&K ympäristö -investointihanke

Kaupunkisuunnittelu 23.10.2019
Lausuntopyyntö asemakaava ja asemakaavan muutos / 6. kaupunginosan (Kirjala), 14. kaupunginosan (Lehmuskylä) ja 31. kaupunginosan (Rantakylä) / Karikko

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut 14.11.2019
Hanke-esittely Mikkelin keskustan pyöräpysäköinnin kehittäminen

Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut 15.11.2019
Pöytäkirja koskien vuoden 2019 päällystysurakan vastaanottokokousta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.