Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 12 Vuokrauspäällikön sijaisuuden hoitaminen,​ 19.04.2018
§ 13 Johtavan rakennustarkastajan sijainen,​ 30.04.2018

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 13 Liito-​oravaselvitys Tuskun alueella,​ 17.04.2018
§ 14 Mikkeli / Muuttotarkastelu 2018,​ 25.04.2018

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 58 Kaupungingeodeetin päätöksen § 49/26.3.2018 kumoaminen,​ 16.04.2018
§ 59 Omakotitontin 491-​14-​12-​10 uudelleenvuokraus,​ Kelotie 26,​ Lehmuskylä,​ 16.04.2018
§ 60 Omakotitontin 491-​14-​12-​9 uudelleenvuokraus,​ Kelotie 24,​ Lehmuskylä,​ 16.04.2018
§ 61 Tarjouskilpailulla luovutetut tontit ,​ 19.04.2018
§ 63 Rakennuspaikan varaaminen Cor Group Oy,​ Visulahti,​ 24.04.2018

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 5 KeyArea-​mobiilikäyttöversion hankinta,​ 24.04.2018

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 2 Keskiaikatapahtuma Ristiinassa 16.6.2018,​ 16.04.2018
§ 3 Mikkelin Palloilijoiden kotipelit 2018,​ kadun sulkeminen,​ 25.04.2018
Muut päätökset:
§ 2 Sirkus Finlandian ulkomainoslupa 2018,​ 23.04.2018
§ 3 Mikkelin Kansainväliset Suurmarkkinat ulkomainoslupa 2018,​ 23.04.2018

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 7 Alueen vuokraaminen Marskin Kioski-​Kahvio Oy:lle kiinteistöstä 491-​4-​9902-​0,​ 19.04.2018
§ 8 Alueen vuokraaminen Kiinteistö Oy Kirjalankulmalle tilasta 491-​402-​3-​1,​ 19.04.2018
§ 9 Peltoalueiden vuokraaminen Rantakylästä / Pertti Tuhkalainen,​ 25.04.2018
§ 10 Peltoalueiden vuokraaminen Rantakylästä / Teuvo Vahvaselkä,​ 25.04.2018
Hankintapäätökset:
§ 1 Leica GNSS –paketin hankinta ,​ 25.04.2018
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 10 28. Kaupunginosan (Visulahti) korttelin 43 tonttijako,​ 23.04.2018

Metsätalousinsinööri
Hankintapäätökset:
§ 5 Istutuspalvelujen hankinta 2018,​ 24.04.2018

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 5 Osoitteen korjaus kiinteistölle 491-​478-​5-​26 Anttolan Hauhalassa,​ 16.04.2018
§ 6 Osoitteen muutos kiinteistölle 491-​434-​6-​18 Rahulassa,​ 16.04.2018

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 37 Liikuntakeskus Fressin puistojumpat kesällä 2018,​ 16.04.2018
§ 38 Etelä-​Savon Ev. lut. Kansanlähetys ry:n tapahtuma Ristiinan rantapuistossa 15. -​ 17.7.2018,​ 17.04.2018
§ 39 Nollat taulussa -​tapahtuma 1.6.2018 Kirkkopuistossa,​ 17.04.2018
§ 40 Vapputapahtuma 1.5.2018 Kirkkopuistossa,​ 18.04.2018
§ 41 Hallituskadun terassialueen vuokraus kesäksi 2018,​ Osuuskauppa Suur-​Savo,​ 18.04.2018
§ 42 Vapputapahtuma Hallitustorilla 1.5.2018,​ LC Mikkeli/Savon-​Jousi,​ 18.04.2018
§ 43 Vapputapahtuma 1.5.2018 Kirkkopuistossa,​ uusi päätös,​ 20.04.2018
§ 44 Vaeltaja -​patsaan lakitus 30.4.2018 Naisvuorella,​ 20.04.2018
§ 45 Mikkelin Tradenomiopiskelijoiden Pikniktapahtuma 26.4.2018 Kirkkopuistossa,​ 20.04.2018
§ 46 Koiravaljakkoajot Hallitustorilla 1.5.2018,​ Mikkelin Palveluskoirayhdistys ry,​ 23.04.2018
§ 47 Keskiaikaistapahtuma 16.6.2018 Ristiinassa,​ 24.04.2018
§ 48 Koko Perheen Match Show Otavan kaukalolla 28.4.2018,​ 25.04.2018
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 13 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen,​ Mikkelin Asumisoikeus Oy/Somerkuja 1,​ 19.04.2018
§ 14 Asukasvalinnat tammi-​helmikuulta 2018/VVO asunnot Oy sekä maaliskuulta 2018/Mikalo Oy,​ 23.04.2018

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat,​ vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 2 Rasankylän yt/ Yksityistielain 19 §:n mukainen tielautakunnan lupa,​ 18.04.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-​oikeuttaan,​ koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että hallintopäällikkö Juha Ruuth ja jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.