Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Luopuminen Moision sairaalan C-talon käytöstä ja tasearvon alaskirjaaminen (lisäpykälä)

MliDno-2018-1163

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti Moision alueen kehittämisen edistämiseksi 15.6.2015 § 64 Moision sairaalan kiinteistöjen ja maa-alueen ostamisesta ja osakassopimuksen hyväksymisestä. Alueen kehittämisestä vastaa kaupungin ja kiinteistökehitysyhtiön omistama Porrassalmen Kehitys Oy.

Edellä mainitun kaupan yhteydessä Moision sairaalan C-talo jäi kaupungin omistukseen. Rakennus on teknisen käyttöiän päässä ja siinä on todettu useita rakenteellisia ongelmia, mistä johtuen Moisio sairaalan C-talon tasearvo 3.834.916,61 euroa on kirjattu alas vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää luopua Moision C-talon käytöstä ja hyväksyä Moision sairaalan tasearvon alaskirjauksen 3.834.916,61 euroa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.