Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kuntalaisaloitteet 2017, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

MliDno-2017-1843

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

29.5.2017 MliDno-2017-1280 Kuntalaisaloite Herukantien ongelmista

Annettu vastaus tiivistettynä: 1. Herukantien pölyämistä estetään kastelemalla ja suolaamalla.
2. Hulevesien ohjaamiseksi olemassa olevat rummut ja ojat tarkistetaan ja perataan tarvittaessa. Herukantiellä ei ole hulevesiviemäröintiä, eikä riittäviä katukerroksia, joten sitä ei voida päällystää. Herukantie on luokiteltu saneerauksen tarpeessa olevaksi kaduksi. Saneerauksia tehdään vuosittain määrärahojen puitteissa ja kiireellisyysjärjestyksessä. Kiireellisyyteen vaikuttaa ensisijaisesti vesihuollon saneeraustarve. Ensimmäisenä saneerataan ne kadut, joissa on samaan aikaan akuutti tarve vesihuollon saneeraukseen.

4.7.2017 MliDno-2017-1549 Kevyenliikenteenväylän rakentaminen Lehmuskylän Pihlajatielle

Annettu vastaus tiivistettynä: Pihlajatien saneeraussuunnittelu välille Lehmuskatu-kadun jyrkkä mutka (230 m) käynnistyy 2018 ja siinä yhteydessä selvitetään pyörätien toteuttaminen kyseiselle välille. Samassa yhteydessä tutkitaan pyörätien toteutusmahdollisuus myös Pihlajatien mutkasta Jalavakadun liittymään (300 m). Rakentamisen ajankohta riippuu vuosittaisista määrärahoista sekä katusaneerauksen kiireellisyydestä. Ajankohta ei ole tällä hetkellä tiedossa.

8.8.2017 MliDno-2017-1675 Mannerheim-tori

Annettu vastaus tiivistettynä: Mikkelin Hallitustorin nimi on nähnyt elämää sekä aikana ennen Suomen itsenäisyyttä että vuoden 1917 jälkeen. Voikin sanoa, että Hallitustorin nimi on historiaa täynnä. Onhan se ollut käytössä koko kaupungin 180 vuotiaan historian ajan. Nimen muuttaminen Mannerheim-toriksi ei lisäisi paikan arvoa tai kertoisi vahvemmin sen menneisyydestä. Eri historian vaiheiden kunnioittaminen on osa kulttuuriperinnön vaalimista sekä keino säilyttää alueen kulttuuri elävänä ja juurevana. Edellä olevaan perustaen Mikkelin kaupunki ei kannata Hallitustorin nimen muuttamista Mannerheim-toriksi.

17.8.2017 MliDno-2017-1732 Turvallinen koulutien lapsille, Kirkkokatu/Otto Mannisenkadun risteys

Annettu vastaus tiivistettynä: Korotettu suojatie on hankala hautajaissaattueiden sekä myös bussiliikenteen kannalta. Kohteeseen selvitetään tarkemmin ajoradan kaventamisen mahdollisuutta liittymäalueella suojatien/pyörätien jatkeen kohdalla. Kadun itäreunalla ajoradan reunaa siirretään noin 1,5 m ajoradan keskilinjan suuntaan liittymäalueella. Suojatielle tulevat näkevät paremmin lähestyvän autoliikenteen ja myös toisin päin. Toteutusajankohta ei ole nyt tiedossa, mutta pyrimme sovittamaan parantamiskohteen vuoden 2018 toteutusohjelmaan.

21.8.2017 MliDno-2017-1736 Häiriö ja kriisitiedottaminen -Mobiilikunta palvelut Mikkeliin

Annettu vastaus tiivistettynä: Mikkelin kaupunki ei ole mukana Mobiilikunta-sovelluksessa.  Mobiilikunta-sovelluksessa häiriötiedotteet ovat vain yksi osa palvelukokonaisuutta. Kyseisen kaupallisen toimijan palveluita ei ole nähty tarpeellisiksi, koska kaupungilla on omat aktiiviset tiedottamisen sähköiset kanavat: www-sivut ja edellä mainitut sosiaalisen median kanavat . Lisäksi Mikkelin kaupungin viestintä pitää tärkeimpänä kumppaninaan luonnollisesti mediaa, jonka tavoitettavuus on suurinta kansalaisten keskuudessa.

19.9.2017 MliDno-2017-1954 Vinopaikoitus Maaherrankadulle henkilöautoille

Annettu vastaus tiivistettynä: Turistibussien pysäköintipaikkojen kohdalle on selvitetty vinopysäköintipaikkojen toteuttamista aikaisemminkin, mutta Maaherrankadun ajoradan leveys ei riitä vinopysäköintiin. Torin läheisyydestä ei ole myöskään löydettävissä uutta paikkaa usean turistibussin pysäköintiin. Matkailutoiminnan kannalta tori on turistin ikkuna Mikkeliin ja on helposti bussiryhmien saavutettavissa nykyisen mukaisesti Maaherrankadulla. Maaherrankadulla torin sivulla on lisäksi kaksi liikkumisesteisten pysäköintipaikkaa sekä kesällä 2016 merkityt kaksi 15 minuutin toriostosten noutopaikkaa. Maaherrankadun nopeusrajoitus välillä Raatihuoneenkatu-Savilahdenkatu on 30 km/h.

11.10.2017 MliDno-2017-2093 Pannutien kunnallistekniikan sekä tien profiilin uusiminen

Annettu vastaus tiivistettynä: Pannutie ja alueen muut lähikadut on tarkoitus ottaa suunnitteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski poistui kokouksesta tämän pykälän aikana.

Tiedoksi

Konserni- ja elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.