Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 11 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 1 aluesuunnittelu, 12.04.2019
§ 12 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 4 Liikennevalosuunnittelu, 12.04.2019
§ 13 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 2 Katu- ja vesihuollon suunnittelu , 12.04.2019
§ 14 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 7 Yhdyskuntatekniikan hankkeiden maastotyöt , 12.04.2019
§ 15 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 5 Viherympäristösuunnitelmat, 12.04.2019
§ 16 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 6 Ympäristötekniset konsulttipalvelut, 12.04.2019
§ 17 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 9 Työmaavalvonta, 12.04.2019
§ 18 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 8 Siltaisännöinti, 12.04.2019
§ 19 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2019 - 2021 (optio 2 vuotta). Osa-alue 10 Turvallisuuskoordinaattori, 12.04.2019
§ 20 Pankarannan entisen vanhainkodin, Saattotie 1, purku-urakka, 16.04.2019
Henkilöstöpäätökset:
§ 12 Seppo Lemettisen osa-aikatyö 1.5.2019 alkaen, 09.04.2019
§ 13 Ovo-korvauksen myöntäminen maankäyttöinsinööri Jukka Piispalle, 09.04.2019
§ 14 Valinnan vahvistaminen rakennuttajapäällikön virkaan, 10.04.2019
§ 15 Määräaikaisen projektipäällikön valinta, 03.05.2019

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 2 Päätös oman auton käytöstä työajossa / rakennustarkastaja Asta Rautiainen, 09.04.2019

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 10 Liito-oravaselvitykset / Karilan alue ja Mutterinaukio, 09.04.2019
§ 11 XAMK- kampusalue - opiskelijakortteli, kehittämissuunnitelma, 10.04.2019
§ 12 Mikkelin Hallitustorin ja Hallituskadun kalusteohje, 30.04.2019
§ 13 Mikkelin liikennemallin päivitys, 30.04.2019

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 56 Omakotitontin 491-14-40-4 uudelleenvuokraus, Nilatie 1, 10.04.2019
§ 57 Omakotitontin 491-27-4-3 myyminen, Porkkatie 6, 15.04.2019
§ 58 Keväällä 2019 haettavana olleiden tonttien varaaminen, 25.04.2019

Kaupungininsinööri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 4 Raatihuoneenkadun klv, katusuunnitelman hyväksyminen, 11.04.2019
§ 5 Porrassalmenkatu - Olkkolankatu vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, 25.04.2019
§ 6 Katusuunnitelman hyväksyminen, Porrassalmenkatu Maunuksenlankadun risteyksen kohdalla, 25.04.2019

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 4 Valkosenmäen päiväkodin aidan uusiminen, 25.04.2019

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 8 Mannerheimintien sulkeminen välillä Tenholankatu- Saksalankatu ajalla 6-15.5.2019, 29.04.2019
Muut päätökset:
§ 4 Tivoli Seiterä Oy:n ulkomainoslupa 2019, 03.05.2019

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 4 Sijoittamislupa puistomuuntamolle kiinteistön 491-411-20-9 alueelle / ESE-Verkko Oy, 08.04.2019
§ 5 Alueen vuokraaminen kiinteistöstä 491-24-9903-0 / Kiinteistö Oy Oravinkatu 12, 24.04.2019
§ 6 Kasvi- ja puutarhamaan vuokraaminen Kaija Laitiselle tilasta 491-537-26-0, 24.04.2019
§ 7 Sijoittamislupa johdoille ja puistomuuntamoille kiinteistöjen 491-523-1-15 ja 491-523-2-11 alueelle / Järvi-Suomen Energia Oy, 03.05.2019
§ 8 Sijoittamislupa maakaapelille ja jakokaapille kiinteistön 491-451-16-84 alueelle / Järvi-Suomen Energia Oy, 03.05.2019

Metsätalousinsinööri
§ 10 Maastonkäyttölupa/ Suunnistuskilpailut 2019/Anttolan Urheilijat , 02.05.2019
§ 11 Maastonkäyttölupa/ Suunnistuskilpailut 2019/Anttolan Urheilijat ry , 02.05.2019

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 7 Hietapohjantien nimeäminen osoitejärjestelmään, 11.04.2019
§ 8 Osoitteen muutos kiinteistölle 491-538-3-35 Ristiinassa, 17.04.2019
§ 9 Kinko-ojantientien poistaminen osoitejärjestelmästä Mikkelin alueelta ja Kinkolahdentien nimeäminen osoitejärjestelmään Mikkelin alueelle., 17.04.2019

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 43 Jättikirppikset kesä 2019, Mikke ry, 10.04.2019
§ 44 Mikkelin Sotilaskotiyhdistyksen POPUP –kahvila 7.5.2019 Kirkkopuistossa, 10.04.2019
§ 45 Pysäköintilupa pe 19.4.2019 Kenkäveron tapahtumapellolle, 16.04.2019
§ 46 Vaeltaja -patsaan lakitus 30.4.2019 Naisvuorella, 16.04.2019
§ 47 Puistojoogaa kesäkuussa 2019 Ristiinan Rantapuistossa, 18.04.2019
§ 48 Vapputapahtuma Hallitustorilla, LC Mikkeli/Savon-Jousi, 18.04.2019
§ 49 Mikkelin Palveluskoirayhdistys ry/koira-ajelu lapsille 1.5.2019, 18.04.2019
§ 50 Vapputapahtuma 30.4.2019 Kirkkopuistossa, 18.04.2019
§ 51 Suomen Punaisen Ristin -tapahtuma 9.5.2019, 30.04.2019
§ 52 Opiskelijatapahtuma Hallitustorilla 11.9.2019, 30.04.2019
§ 53 Esedun tapahtuma 6.6.2019 Mikkelin satamassa, 02.05.2019
§ 54 Fysioline Fressin puistojumpat kesällä 2019, 02.05.2019
§ 55 Pop up -kahvila 12.6.2019 Kiiskinmäen leikkipuistossa , 03.05.2019
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 7 Asukasvalinnat tammi-maaliskuulta 2019 Mikalo Oy, 16.04.2019
Hankintapäätökset:
§ 2 Kiinteistöjen myyntiin ja vuokraukseen kohdistuvan sivuston hankinta, 18.04.2019

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 9 Maaherrankatu 48 parkkipaikkojen muutos aikarajoitteisiksi Tenholankadulla, 10.04.2019
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 3 Nähtäville asettaminen, Porrassalmenkatu Maunukselankadun risteyksen kohdalla, 08.04.2019

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 4 Tuomioja-Sulkulahti yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 16.04.2019
§ 5 Kumpurannan yt / kunnan suostumus liikennemerkin asettamiselle, 17.04.2019
§ 6 Puru-Pystylän yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiselle, 17.04.2019
§ 7 Norolan yt / kunnan suostumus liikennemerkin asettamiselle, 02.05.2019
Avustuspäätökset:
§ 5 Penttilänmäen yt / Pihlajasalon jäätie avustus 2019, 09.04.2019
§ 6 Mustakorven yt / hakemus tiekunnan uudelleen järjestäytymiseksi, 09.04.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.