Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.5.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen alussa jäteasiain tarkastaja Kaisa Helaakoski ja Jarmo Halonen esittelee jätehuollon palvelutasoa. Johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka puolestaan kertoo kiinteistöveroprojektin tämän hetkisestä tilanteesta.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.