Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 21.11.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§13 Mikalo Oy:n hakemus määräaikaiseen poikkeukseen arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-asuntojen asukasvalintasäännöistä, 02.11.2017

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Alueiden käyttölupapäätökset:
§35 Pelastusarmeijan joulupata Hallituskadulla , 20.10.2017
§36 Tanssiryhmän esitykset Hallituskadulla 3.11. ja torilla ja 11.11.2017, 26.10.2017
§37 Joulunavaus Hallitustorilla 25.11.2017, Mikke ry, 27.10.2017
§38 Opiskelijoiden haalarikaste Hallitustorilla, 10.11.2017

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§16 Vuorikatu 19-23 korttelin visualisointi, 17.10.2017
§17 Historiallisten ortokuvien valmistaminen, 17.10.2017
§18 EcoSairilan alue / Kustannustarkastelu ja rakentamisjärjestys, 17.10.2017
§19 Mikkelin Runebergin aukion visualisointi, 01.11.2017
§20 Mikkelin pohjoisen kehäväylän lisätarkastelut ja vaikutusarviointi, 01.11.2017
§21 Mikkelin huoltoasemaverkoston tavoitteellinen palveluverkko / Selvitys, 01.11.2017
§22 Mikkelin Brahenportin suunnittelu vuokra- ja palveluasumiseen / Täydennyssuunnittelu, 07.11.2017

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§139 Kaupungingeodeetin päätöksen § 113/29.8.2017 korjaus, 17.10.2017
§140 Asuinpientalotontin 29-2-1 (Koranterinpolku 8) varauksen raukeaminen, 17.10.2017
§141 Mikkelin kaupungin Hieta -nimisen tilan 491-411-45-45 myyminen , 20.10.2017
§142 Kaupungingeodeetin päätöksen § 115/31.8.2017 korjaus, 20.10.2017
§143 Rakennuspaikan varauksen jatkaminen ja vuokraaminen / Merikratos Oy, 20.10.2017
§144 Rakennuspaikan vuokraaminen / Kiinteistö Oy Ylännetien Hoivakoti, 20.10.2017
§145 Omakotitontin 20-105-4 (Haulipussi 8) varaaminen, 24.10.2017
§146 Omakotitontin 20-102-2 (Kuula 3) varaaminen ja vuokraaminen , 24.10.2017
§147 Omakotitontin 29-2-4 (Koranterinpolku 2) varaaminen , 24.10.2017
§148 Kaupungingeodeetin päätöksen §144/20.10.2017 korjaus, 24.10.2017
§149 Asuinpientalotontin 60-305-3 (Linnaniementie 40) varauksen raukeaminen, 31.10.2017
§150 Omakotitontin 20-104-5 (Haulipussi 9) varaaminen, 31.10.2017
§151 Asuinrakennustonttien 8-96-1 (Paimenpojanpolku 2) ja 8-76-1 (Pillipiiparinkuja 1) varaaminen Rakennusliike Ola Oy, 31.10.2017
§152 Omakotitontin 31-346-2 (Vemmelkaari 3) varaaminen ja vuokraaminen , 31.10.2017
§153 Rakennuspaikan varaaminen Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy, 02.11.2017
§154 Rakennuspaikan vuokraaminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Koranterinpolku 4, 07.11.2017
§155 Asuinpientalotontin 29-15-7 (Pöndisenkuja 1) varauksen raukeaminen, 07.11.2017
§156 Omakotitontin 20-104-6 (Haulipussi 11) varaaminen, 07.11.2017
§157 Teollisuustontin 24-6-6 (Pulttikatu 5) uudelleenvuokraus, 09.11.2017
§158 Mikkelin kaupungin Rinteelä –nimisen tilan 491-411-13-28 myyminen , 09.11.2017

Kaupunginpuutarhuri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§38 Lapsen oikeiuksien päivän tapahtuma Tykkipuistossa 20.11.2017, 06.11.2017

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§3 Teollisuusrakennusten purku-urakka, Mannerheimintie 32, 50100 Mikkeli, 07.11.2017
Muut päätökset:
§3 Oman auton käyttö työajossa/Saija Himanen, 02.11.2017

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§14 Alueen vuokraaminen Kiinteistö Oy Mikkelin Hietakatu 5:lle kiinteistöstä 491-402-3-1, 16.10.2017
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§26 9. Kaupunginosan (Lähemäki) korttelin 1051 osan tonttijaon muutos, 03.11.2017
§27 21. Kaupunginosan (Siekkilä) korttelin 24 tonttijako , 03.11.2017
§28 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 90 osan tonttijako , 03.11.2017

Maaseutupäällikkö
Avustuspäätökset:
§2 Vanhalan koulun laavun katon ja grillin korjaushanke, 23.10.2017

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§4 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 2.10.2017, 18.10.2017

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§69 Haapakujan osoitteiden korjaaminen ja Haaparinne nimisen tien nimeäminen osoitejärjestelmään, 25.10.2017
§70 Osoitteiden korjaaminen kiinteistön 491-485-1-89 rakennuksille Pujolantien varrella., 26.10.2017
§71 Osoitteiden korjaus Simolantien varrella Ristiinassa, 06.11.2017
§72 Osoitteen korjaus kiinteistölle 491-429-1-886 Harmolantien varrella Anttolassa, 10.11.2017

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§16 Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asettamiseen/Salmijärven yksityistie, 27.10.2017
§17 Kitereen yt/Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteiden asettamiseen, 07.11.2017
Avustuspäätökset:
§39 Saksanrannan yt/parantamisavustus 2017, 17.10.2017
§40 Kylälahden venevalkamatie/Parantamisavustus 2017, 25.10.2017
§41 Valtionavusteiset peruskorjaukset 2017/Korpisaaren yt, 26.10.2017
§43 Harjumaan ala-asteen yt/Parantamisavustus 2017, 26.10.2017
§44 Piensalon yksityistien siltapenkkojen korjaus 2017, 08.11.2017

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hankintapäätökset:
§9 R&S cCWP puheenohjausjärjestelmän hankinta, 25.10.2017
Katusuunnitelmapäätökset:
§11 Katusuunnitelman hyväksyminen, Puistoraitti välillä Savilahdenkatu - Pankalamminkatu, 19.10.2017
§12 Katusuunnitelmat VT5, 02.11.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.