Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
§3 St Michel ravit 15. - 16.7.2017, 12.06.2017
Henkilöstöpäätökset:
§7 Lentoaseman päällikön viran määräaikainen täyttäminen, 05.06.2017
Muut päätökset:
§2 Korvauksen maksaminen Restafiesta Oy:lle, 05.06.2017

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Alueiden käyttölupapäätökset:
§25 Toritapahtuma Anttolan torilla, Anttolan Asukasyhdistys ry, 02.06.2017

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§11 Mikkeli Juoksu 2017, 14.06.2017
Katusuunnitelmapäätökset:
§6 Nähtäville asettaminen, 07.06.2017
Liikennepäätökset:
§3 Upseerikerhon viitoitus, 30.05.2017
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§2 Katusuunnitelmien hyväksyminen, Savolahdenkadun klv välillä Saattotie - Juontotie, klv välillä Salosaarentie - Kuopiontie K8J, Katajalahdentie välillä PL 841 - kiertoliittymä K7 K12J, 07.06.2017

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§1 Anttolan yhtenäiskoulun osapurkutyö, 02.06.2017
Muut päätökset:
§1 Oman auton käyttö työajossa/Harri Heikkinen, 01.06.2017

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§7 Ilmakuvien hankinta, 24.05.2017
§8 Tonttikampanjan suunnittelu ja toteutus / Asuntomessut, Saimaansivu-brändi, 07.06.2017
Henkilöstöpäätökset:
§1 Asemakaava-arkkitehdin rekrytointi , 29.05.2017

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§8 Sijoittamislupa maakaapelille kiinteistön 491-404-1-271 alueelle / MPY palvelut Oyj, 16.05.2017
§9 Muutos peltoalueiden maanvuokrasopimukseen / Timo Lyytikäinen, 22.05.2017
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§11 14. Kaupunginosan (Lehmuskylä) korttelin 7 osan tonttijaon muutos, 30.05.2017
§12 Sijoittamislupa tilan Huumonrinne 491-537-6-405 alueelle / Löytö-Vitsiälän Vesiosuuskunta, 07.06.2017

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§75 Tontin 491-28-39-1 (Ojaniitty 1) myyminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Ojaniityn palvelutalo, 18.05.2017
§76 Omakotitontin 29-3-4 (Mannisenpolku 2) varaaminen ja vuokraaminen, 18.05.2017
§77 Asuinpientalotontin 20-102-2 (Kuula 3) varauksen raukeaminen, 18.05.2017
§78 Mikkelin kaupungin Talvikki –nimisen tilan 491-411-45-17 myyminen , 18.05.2017
§79 Rivitalotontin 14-37-2 (Kelotie 1) uudelleenvuokraus Asunto Oy Jaakonharju, 18.05.2017
§80 Tilan 491-508-2-12 myyminen Kari Juvakalle , 19.05.2017
§82 Rivitalotontin 14-36-3 (Lehmuskatu 60) uudelleenvuokraus Asunto Oy Lehmuskatu 58, 23.05.2017
§83 Omakotitontin 14-43-5 (Kelotie 25) uudelleenvuokraus , 23.05.2017
§85 Omakotitontin 29-15-6 (Pöndisenkuja 3) myyminen Ahopelto Group Oy:lle, 06.06.2017
§86 Omakotitontin 21-9-8 (Lugankatu 8) myyminen, 14.06.2017
§89 Omakotitontin 29-2-5 (Mannisenpolku 1) varaaminen , 14.06.2017
§90 Omakotitontin 8-93-2 (Adalmina 5) vuokrasopimuksen purkaminen, 14.06.2017

Kaupunginpuutarhuri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§24 Partiopamaus Kirkkopuistossa 16.8.2017, 13.06.2017

Kunnossapitopäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§2 Urheilumuseo -kiertue Mikkelissä 24.5.2017, 23.05.2017
Liikennepäätökset:
§4 Anttolan Asukasyhdistys ry:n tapahtuma 24.6.2017, 13.06.2017
Muut päätökset:
§3 Iskelmä Kesä -festivaalin mainoslupa 2017, 19.05.2017

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§5 Rantaonki- ja laituripilkkikilpailut 2017/Mikkelin Eläkkeensaajat ry, 15.05.2017
§6 Rantaonki- ja laituripilkkikilpailut 2017/Mikkelin Vavika ry, 22.05.2017
§7 Flyboard toiminta Mikkelin kaupungin vesialueella/ vesialueen omistajan lupa, 31.05.2017

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§28 Osoitteen korjaaminen kiinteistölle 491-4-11-242, 24.05.2017
§29 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-434-17-16, 24.05.2017
§30 Osoitteen muutos kiinteistölle 491-487-9-9, 24.05.2017
§31 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-435-2-89, 24.05.2017
§32 Veihtolantien osoitteiden korjaaminen, 29.05.2017
§33 Osoitteiden korjaaminen Rasiahontien varrella Haukivuorella, 31.05.2017
§34 Kauvoniementien osoitteiden korjaaminen, 05.06.2017

Johtava rakennustarkastaja
§ 5 Rakennustarkastaja Ilkka Paajasen irtisanoutuminen, 7.6.2017
§ 6 Rakennustarkastaja Kari Mankkisen irtisanoutuminen, 7.6.2017

Yhdyskuntatekniikan insinööri
Tieasiat, vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset
§ 6 Korpijärven yt/Parantamisavustus 2017, 12.5.2017
§ 7 Haukharjun yt/Parantamisavustus 2017, 1.6.2017
§ 8 Särkän yt/Parantamisavustus 2017, 1.6.2017
§ 9 Kaarlen yt/Parantamisavustus 2017, 5.6.2017
§ 11 Raiskio-Juoksun yt/Parantamisavustus 2017, 8.6.2017
§ 12 Hostilan yt/Parantamisavustus 2017, 8.6.2017
§ 13 Pajapolun yt/Parantamisavustus 2017, 14.6.2017
§ 14 Nevalan yksityistie/rumpuavustus 2017, 19.6.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.