Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kerttu Hakala ja Markku Himanen. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä torstaina 22.6.2017 ja se on nähtävänä maanantaina 26.6.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.