Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.6.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu ja kokouskäytännöt 2017

MliDno-2017-1374

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on loppuvuoden 2017 osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi: 29.8., 12.9., 3.10., 24.10., 21.11. ja 19.12.2017.

Lokakuun toisen kokouksen aika määräytyy talousarvioesityksen laatimisaikataulun mukaan. Syyskuun kokouksessa käsitellään raportointi talousarvion toteutumisesta heinäkuun lopun tilanteessa ja marraskuun kokouksessa lokakuun lopun tilanteessa.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 16.15. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Poikkeavasta ajasta ja paikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat

Lautakunnalle on esitetty toivomus, että kokouksissa olisi läsnäolo- ja puheoikeus myös nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla. Koska lautakunnan kokoukset eivät ole julkisia, on lautakunnan päätettävä tällaisen henkilön oikeudesta olla läsnä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä esitetyn kokousaikataulun ja kokouspaikan ja päättää, että nuorisovaltuuston valitsemalla edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa vuoden 2018 loppuun saakka.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueen yksiköt, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.