Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 5 Irtisanoutuminen logistiikkapäällikön virasta,​ 21.02.2018

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 6 Taide Elämään! -​hanke,​ lisätyö,​ 21.02.2018

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 34 Omakotitontin 29-​12-​3 (Huldankuja 2) varaaminen ja myyminen,​ 13.02.2018
§ 35 Määräalan ostaminen tilasta 491-​419-​1-​499 / Jari Hahl ja Ulla Kopiloff-​Hahl,​ 13.02.2018
§ 36 Etuostolain edellyttämä ennakkopäätös tilan 491-​443-​5-​154 kaupasta,​ 23.02.2018
§ 40 Omakotitontin 491-​10-​19-​1 uudelleenvuokraus,​ Lyhdekuja 2,​ 23.02.2018
§ 41 Omakotitontin 491-​14-​43-​4 uudelleenvuokraus,​ Kelotie 27,​ 23.02.2018
§ 42 Omakotitontin 491-​12-​23-​5 uudelleenvuokraus,​ Pannutie 11,​ 23.02.2018
§ 43 Omakotitontin 491-​10-​19-​1 myyminen,​ Lyhdekuja 2,​ 28.02.2018

Kaupungininsinööri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 1 Klv K4J välillä J1 -​ Lähdekatu,​ 13.02.2018
§ 2 Klv K5J välillä J1 -​ Launialankatu,​ 13.02.2018
§ 3 Klv K7J välillä Raivaajankatu -​ J1,​ 13.02.2018
§ 4 Klv K3J välillä Metsäkananpuisto -​ J1,​ 13.02.2018
§ 5 Kuopiontie välillä Juvantie-​Salosaarentie ,​ 13.02.2018
§ 6 Juvantie K5 välillä Oravinkatu -​ Arinakatu,​ 13.02.2018
§ 7 Salosaarentie K2 välillä Hallankatu -​ Kuopiontie K3,​ 13.02.2018
§ 8 Tuppuralankatu K1,​ klv K1J ja vesijohto korttelin 10-​37 kohdalla,​ 13.02.2018

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 2 Haukivuoren Aseman koulun purku-​urakka,​ 14.02.2018

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 1 Maalismarkkinat 2018,​ liikennejärjestelyt,​ 20.02.2018
Muut päätökset:
§ 1 LC Mikkeli Naisvuori,​ lastentapahtuman mainosluvat katualueella,​ 19.02.2018

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 3 Muutos peltoalueiden maanvuokrasopimukseen / Jari Hahl,​ 16.02.2018

Metsätalousinsinööri
§ 9 Metsästysalueen vuokraukset 2018/ Viran Metsästäjät ry,​ 20.02.2018
Talouspäätökset:
§ 3 Energiapuuerien myynti/ Tarjouspyyntö 5.2.2018,​ 16.02.2018

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 6 Sotilasmusiikkitapahtuma Tykkipuistossa 11.8.2018,​ 12.02.2018
§ 7 Esittelyrekka Hallitustorilla 16.3.2018,​ Tiivi/Inwido Finland Oy,​ 12.02.2018
§ 8 Tapahtuma Hallituskadulla 20.2.2018,​ JHL:n Kaakkois-​Suomen aluetoimisto,​ 13.02.2018
§ 9 Ristiina-​Mölkky tapahtuma Ristiinan Uikkalassa 30.6. – 1.7.2018,​ 13.02.2018
§ 10 Tapahtuma Pankalammen koirapuistossa 14.3.2018,​ 20.02.2018
§ 11 Pulkkailutapahtuma 27.2.2018 Aalto-​yliopiston opiskelijoille,​ 20.02.2018
§ 12 Talviriehatapahtuma Otavan sataman alueella 10.3.2018,​ 20.02.2018
§ 13 Pysäköintialueet ESE:n tapahtumaan 12.3.2018,​ 20.02.2018
§ 14 Tikkurilan Road Show -​rekkakiertue Hallitustorilla 27.5.2018,​ FactorNova,​ 20.02.2018
§ 15 SPR:n tapahtuma Hallitustorilla 22.3.2018,​ 21.02.2018
§ 16 Koko Perheen Match Show Otavan satama-​alueella 28.4.2018,​ 22.02.2018
§ 17 Rikosseuraamuslaitoksen huumekoirakilpailun ajoneuvorasti Hallitustorilla 15.5.2018,​ 23.02.2018
§ 18 Hallituskadun Appro-​tapahtuma 25.4.2018,​ 26.02.2018
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 6 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen,​ Mikkelin Asumisoikeus Oy/Sahamiehenkatu 7 B 8,​ 23.02.2018
§ 7 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen,​ Mikkelin Asumisoikeus Oy/Sahamiehenkatu 7 A,​ 23.02.2018
§ 8 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen,​ Mikkelin Asumisoikeus Oy/Riikolankatu 1 A,​ 02.03.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-​oikeuttaan,​ koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.