Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Strandman ja Hannu Tullinen. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä torstaina 22.3.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kauppi ja Hannu Tullinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.