Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 19.2.2018 § 75 ja 6.3.2018 § 85
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan 30.1.2018 ja 26.2.2018 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Infra-​aluepalvelut
Urakkeneuvottelujen pöytäkirja 1.2.2018: Rantavuolingonkatu PLV 240-​350,​ Vemmelkaari PLV 80-​275,​ Niilonkaari PLV 0-​190

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.