Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 8 Merikajakkien hankinta, 16.10.2018
§ 9 Kyrönpellon ulkoilureitin ja ampumahiihtoalueen sähköistäminen, 19.10.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 26 Irtisanoutuminen määräaikaisen lennontiedottajan virasta, 05.10.2018
Muut päätökset:
§ 2 Lentoaseman Volvo- jäänpoistoauton vaihto henkilöautoon, 19.10.2018
§ 3 Näyttöpäätelasien korvaaminen, 19.10.2018
§ 4 Kalusteirtaimiston lahjoittaminen, 19.10.2018

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 5 Rakennustarkastajan irtisanoutuminen, 08.10.2018

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 25 Ilmakuvaukset Mikkelissä 2018, 08.10.2018
§ 26 Pienoismallin hankinta Porrassalmen alueesta, 17.10.2018
§ 27 Urpolan ja Lähemäen koulujen ympäristöjen liikennejärjestelyiden yleissuunnitelmat, 29.10.2018
§ 28 Meluselvitys Visulahden asemakaavan muutosalueella, 31.10.2018

Kaupungingeodeetti
Muut päätökset:
§ 1 Lakeistenrannan leirintäalueen maanvuokra-alueella sijaitsevien rakennusten myyminen / Tmi Tarja Bhuiyan, 26.10.2018
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 131 Omakotitontin 491-29-8-3 (Moisionrannantie 5) varaaminen , 11.10.2018
§ 132 Omakotitontin 491-10-12-11 uudelleenvuokraus, Itärinne 1, 11.10.2018
§ 133 Omakotitontin 491-29-5-3 varauksen raukeaminen, Forsiuksenpolku 8, 11.10.2018
§ 134 Tontin muodostusosan myyminen / Mika ja Piia Rappu, 18.10.2018
§ 135 Tilojen 491-530-6-87 ja 491-530-6-92 myyminen Kuomiokoski Oy:lle, 18.10.2018
§ 136 Omakotitontin 491-60-308-5 (Linnaniementie 58) varaaminen , 23.10.2018
§ 137 Etuostotodistus tilan 491-404-3-20 kaupasta, 24.10.2018
§ 138 Tontin 491-28-43-2 (Huusharjunrinne 5) varaaminen , 24.10.2018
§ 139 Tontin 491-25-52-2 (Tuukkalantie 2) varaaminen , 29.10.2018
§ 141 Tontin 491-24-12-1 myyminen, Arinakatu 22, 02.11.2018
§ 142 Omakotitontin 491-29-5-3 (Forsiuksenpolku 8) varaaminen , 02.11.2018
§ 143 Omakotitontin 491-29-3-5 (Akveliinanpolku 7) varaaminen , 02.11.2018

Kaupungininsinööri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 35 Katussuunnitelman hyväksyminen, Topeliuksentie, 02.10.2018
§ 36 Katusuunnitelman hyväksyminen, Hämäläisentie, 02.10.2018

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 4 Mikkelin kaupungin virastotalon sisätilojen, II krs Mod. 8-12/A-E, rakenteiden purku-urakka, 17.10.2018

Kunnossapitopäällikkö
§ 2 Mikkelin katuverkon päällyste- ja maatutkausmittaukset, 15.10.2018

Liikennesuunnittelija
Liikennepäätökset:
§ 10 Liikennepeili Aaponkadun ja Paukkulantien liittymään, 02.10.2018
§ 11 Sariolankatu, liikennepeilin asentaminen , 03.10.2018
§ 20 Porrassalmentien liikenteenohjaussuunnitelma, 01.11.2018

Maankäyttöinsinööri
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 19 31. Kaupunginosan (Rantakylä) korttelin 58 osan tonttijako, 01.10.2018
§ 20 1. Kaupunginosan (Savilahti) korttelin 8 osan tonttijako, 01.10.2018

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§ 5 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 27.9.2018, 15.10.2018

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 50 Osoitteen muutos kiinteistölle 491-446-9-53, 02.10.2018
§ 51 Savelantien osoitteiden korjaus, 02.10.2018
§ 52 Osoitteen vahvistaminen kahdelle kiinteistölle Visulahdessa, 04.10.2018
§ 53 Kuikkolahdentien nimeäminen osoitejärjestelmään Ristiinassa, 10.10.2018
§ 54 Osoitteen muutokset kiinteistön 491-411-36-8 kahdelle vapaa-ajan rakennukselle, 25.10.2018
§ 55 Osoitteen vahvistaminen kiinteistön 491-508-6-13 vapaa-ajan rakennukselle Kaitajärvenranta nimisen tien varrella., 25.10.2018
§ 56 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-537-10-2 Ristiinassa, 30.10.2018
§ 57 Osoitteen muutos kiinteistöllä 491-411-27-0 sijaitsevalle asuinrakennukselle Rantakylässä, 01.11.2018
§ 58 Korjaus osoitteen muutos päätökseen 01.11.2018 § 57, 01.11.2018

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 94 Mikkeli Pride tapahtuma 27.10.2018 Hallitustorilla, 03.10.2018
§ 95 Joulunavaustapahtuma Hallitustorilla la 24.11.2018, 09.10.2018
§ 96 Puolustusvoimain juhlakonsertti vanhan kasarmialueen Tykkipuistossa 8.6.2019, 16.10.2018
§ 97 Lamppuseikkailutapahtuma Linnaniemessä la 10.11.2018, 01.11.2018
§ 98 Pelastusarmeijan joulupata Hallituskadulla, 01.11.2018
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 34 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy/Torpantie 3 C, 03.10.2018
§ 35 Asukasvalinnat heinä-syyskuulta 2018/Lumo-kotikeskus Jyväskylä, 16.10.2018
§ 36 Asukasvalinnat syyskuulta 2018/Mikalo Oy, 16.10.2018
§ 37 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy/Sannastinlaakso 6 A, 01.11.2018

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 7 Anni-Swaninkadun polkupyörä- ja mopoparkki, 24.10.2018
§ 8 Puusepäntien pysäköintikielto, 24.10.2018
§ 9 Tuulastien kääntöpaikan pysäköintikielto, 24.10.2018
§ 10 Päiväkoti Huiskilon saattoliikennejärjestelyt Nuijamiestenkadulla, 24.10.2018
§ 11 Peitsarin päiväkodin pysäköintialue, 24.10.2018
§ 12 Ajoestepuomi Kapakanojanmäen puistoväylälle, 24.10.2018
§ 13 Puistopolku - Linnaniementie, jalankulku- ja pyörätien ajoestopuomit, 24.10.2018
§ 14 Liikennepeili Näreharjun ja Kelotien liittymään, 24.10.2018
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 7 Katusuunnitelmat nähtäville, Rantatie, Halmetie, 03.10.2018

Yhdyskuntatekniikan insinööri/rakentamisen tuotevastuu
Hankintapäätökset:
§ 1 Siekkilänjoen putkisillan rumpu, 04.10.2018

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 11 Haukkalevän yt / kunnan suostumus liikennemerkin asettamiselle, 29.10.2018
Avustuspäätökset:
§ 36 Kivisalmen yt / parantamisavustus 2018, 03.10.2018
§ 37 Pääskyniemen yt / parantamisavustus 2018, 04.10.2018
§ 38 Lummelahden yt / kunnossapitoavustus 2018, 05.10.2018
§ 39 Haukilammen yt / parantamisavustus 2018, 08.10.2018
§ 40 Paavalin mt / hakemus tiekunnan uudelleen järjestäytymiseksi ja avustuskelpoisuuden saamiseksi, 11.10.2018
§ 41 Piutulan yt / hakemus tiekunnan uudelleen järjestäytymiseksi, 18.10.2018
§ 42 Majalahden yt / parantamisavustus 2018, 29.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.