Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaana Vartiainen ja Kerttu Hakala. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä torstaina 22.11.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen, nuorisovaltuuston edustaja Lars Vicari ja kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Merkitään, että sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.