Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen aluksi sisäilma-asiantuntija Mari Pöyry kertoo kaupungin rakennusten sisäilmatilanteesta ja johtava rakennustarkastaja Sari Valjakka kertoo kiinteistöveroprojektin tilanteesta.

Päätös


Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.