Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tontin 491-21-10-5 myyminen / Asunto Oy Siekkilän Sato

MliDno-2019-656

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Siekkilän Saton kerrostalot sijaitsevat Siekkilässä osoitteessa Pohjolankatu 20, tontilla 491-21-10-5. Tontti on vuokrattu Mikkelin kaupungilta ja sen vuokrasopimus on voimassa 21.7.2031 asti. Tontilla on rakennusoikeutta 6.500 k-m2. Valtuuston päätöksen 12.6.2017 § 38 mukaisesti aiemmin vuokralla olleita tontteja voi lunastaa omaksi valtuuston päätöksen 11.11.2013 § 132 mukaisella hinnoittelulla. Tässä tapauksessa päätöksen 11.11.2013 § 132 mukainen hinta on 62,63 €/k-m² elinkustannusindeksin pisteluvun 1.888 tasossa. Päätöshetken hintatasoon (elinkustannusindeksin pisteluku 1950) muutettuna hinta on 64,69 €/k-m2. Tontin kauppahinnaksi päätöshetken hintatasossa muodostuu siten 64,69*6.500 = 420.485 €.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää myydä tontin 491-21-10-5 Asunto Oy Siekkilän Sato -nimiselle yhtiölle, jolle tontti on aiemmin ollut vuokrattuna. Kauppahinta on 420.485 € ja muut kaupan ehdot ovat tavanomaiset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.