Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.3.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kuntalaisaloitteet kevät 2019, Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

MliDno-2018-2346

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

MliDno-2016-1826, Aloite uudesta turistikohteesta, ääliöpuisto

Annettu vastaus: Pahoitteluni myöhästyneestä vastauksestamme koskien kirjettänne Ääliöpuiston perustamisesta. Mikkelin kaupungilla ei tällä hetkellä ole mahdollisuuksia kirjeessänne kuvaillun puiston perustamiseen.

MliDno-2018-2083 Kävely/pyörätien teko, Saattotie

Annettu vastaus: Kiitos aloitteestanne. Olitte toivonut jalankulku- ja pyörätien rakentamista Palvelutalo Lehmuskodista osoitteesta Jalavakatu 5 Saattotielle Harjun hautausmaalle saakka. Lyhin reitti jalkaisin kulkee Jalavakatua pitkin Jalavakadun päässä sijaitsevalle puistoväylälle ja edelleen Saattotien yli Saattotien jalankulku- ja pyörätielle jolta on yhteys hautausmaalle. Reitillä on Jalavakatua lukuun ottamatta erillinen kevyen liikenteen yhteys. Jalavakadulla jalankulku ja pyöräily kulkee ajorataa pitkin. Jalavakadun katualueella ei ole riittävästi tilaa, että jalkakäytävä tai jalankulku- ja pyörätie voitaisiin rakentaa toiselle puolelle katua ajoradan pysyessä nykyisellä paikalla. Kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi alennamme Jalavakadun nopeusrajoista 30 kilometriin tunnissa. 

MliDno-2018-2450 Kuntalaisaloite liikenneturvallisuus Hietasenkadulta Vuolingontielle

Annettu vastaus: Mikkelin kaupungille on tullut esitys Hietasenkadun eteläpäästä Vuolingonkadun jalankulku- ja pyörätielle johtavan puistoväylän liikenneturvallisuuden parantamisesta. Edellä mainittu jalankululle ja pyöräilylle tarkoitettu yhteys on kapea, eikä sillä ole valaistusta. Puistoväylällä esiintyy aloitteen mukaan säännöllisesti mopoilua. Aloitteen laatija on myös joutunut tilanteeseen jossa kaksi henkilöautoa tuli vastaan kapealla kulkuväylällä. Aloitteen laatija kysyy miksi moottoriajoneuvolla ajoa on kielletty vain toisesta suunnasta. Lisäksi aloitteessa esitetään ns. betoniporsasta autoilun estämiseksi sekä valvontaa koulujen alku- ja päättymisaikoihin. Hietasenkadun suunnalta tultaessa puistoväylällä ajo on kielletty liikennemerkillä ”moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty”. Puistoväylällä ei kunnossa pidetä talvella, tämä osoitetaan puistoväylän päissä olevilla lisäkilvillä ”ei talvikunnossapitoa”. Puuttuva moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty-liikennemerkki asetetaan puistoväylälle Vuolingontien jalankulku- ja pyörätien liittymään. Mikäli liikennemerkit eivät jatkossa estä autoilua väylällä harkitaan liikenne-esteen asentamista, mopoilua ei liikenne-esteellä voi estää koska väylää käyttävät sallitusti myös pyöräilijät. Liikennesääntöjen valvonta kuuluu poliisille, joten kuntalaisaloite lähetetään tiedoksi Itä-Suomen poliisilaitokselle.

MliDno-2019-294 Lamminmäenkadun muuttaminen yksisuuntaiseksi

Annettu vastaus: Mikkelin kaupungille on tullut esitys Lamminmäenkadun muuttamiseksi yksisuuntaiseksi siten, että kulkusuunta olisi Rouhialankadun liittymästä etelään ja poistuminen Hanhikankaankadun liittymästä. Aloitteessa todetaan kadun olevan kapea ja kapeuden korostuvan etenkin talvisin. Lisäksi aloitteessa toivotaan mäntypuuston/oksien poistoa. Lamminmäenkadun pituus on lähes 500 metriä ja leveys on yli 6 metriä. Lamminmäenkadun varressa on pysäköintikielto lähes koko matkalla molemmilla puolilla katua. Alueella on pientaloasutusta ja voimassa alueellinen nopeusrajoitus 30 km/h. Yksisuuntaisia katuja on Suomessa kaupunkien ydinkeskusta-alueille, asuntoalueella yksisuuntaisuus ei ole tavanomainen ratkaisu, eikä tue oikeaa liikennekäyttäytymistä. Lamminmäenkadun ajoradan leveys tukee nykytilanteessa nopeusrajoitusta 30 km/h. Mikäli katu olisi yksisuuntainen, ajonopeudet kasvaisivat koska vastaantulijoita ei pitäisi enää olla. Liikennesääntöjen vastainen, väärään suuntaan ajaminen aiheuttaisi huomattavan liikenneonnettomuusvaaran. Lamminmäenkadun varressa olevat männyt ovat lähes yksinomaan tonteilla ja puustosta vastaavat tontin omistajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.