Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Vammaisneuvoston aloite liikennevalojen ääniohjauksen puutteista kaupunkiympäristölautakunnalle

MliDno-2018-2395

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto laatii aloitteen kaupunkiympäristölautakunnalle liikennevalojen ääniohjauksen puutteista.

Päätös

Etelä-Savon näkövammaisten ja Mikkelin vammaisneuvoston yhteinen kannanotto kaupunkiympäristölautakunnalle Mikkelin kaupungin liikennevalojen ääniohjauksen puutteista liitetään pöytäkirjaan ja lähetetään kaupunkiympäristölautakunnalle.

Valmistelija

  • Eija Yli-Halkola, liikennesuunnittelija, eija.yli-halkola@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on lähettänyt kaupunkiympäristölautakunnalle aloitteen koskien liikennevalojen ääniohjauksen puutteista. Liikennesuunnittelija on laatinut liitteenä olevan vastauksen vammaisneuvoston aloitteeseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää liitteenä olevan selvityksen vastineena vammaisneuvoston aloitteeseen.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan niin, että siihen lisätään lause: Ääniohjatut liikennevalot inventoidaan kevään 2019 aikana.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Etelä-Savon Näkövammaiset ry, Mikkelin vammaisneuvosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.