Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 14.1.2019 § 4 ja 4.2.2019 § 49
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokousten 11.12.2018 ja 22.1.2019 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelu 29.1.2019
Lausuntopyyntö asemakaavan muutos koskien Mikkelin kaupungin 6. kaupunosan (Kirjala) korttelin 16 (osaa) ja urheilu-, virkistyspalvelu- sekä katualueita / Louhenpuisto

Infra-aluepalvelut 30.1.2019
Pöytäkirja Metsäsairilankatu PLV 0-1750, rakentamisurakan urakkaneuvottelu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.