Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Toiminnan ja talouden seuranta 1-4/2019, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2019-1314

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Oheinen talouden seuranta ajalta 1-4/2019 on toimitettu poikkeuksellisesti suoraan kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee oheisen talouden seurannan ajalta 1-4/2019 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.