Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2019

MliDno-2018-2524

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on vuoden 2019 syyskauden osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi:

27.8.

17.9. (heinäkuun seuranta)

15.10. (TA-esitys 2020)

5.11.

26.11. (lokakuun seuranta, uudet taksat ja säännöt)

17.12.

Kokousten aikataulu määräytyy talousarvion ja talouden seurannan aikataulujen mukaan. Taksat ja säännöt yms. tulee päättää marraskuussa, jotta päätökset ovat lainvoimaisia seuraavan vuoden alussa.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 16.15. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Poikkeavasta ajasta ja kokouspaikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Heidän varaedustajiensa kutsumisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin lautakunnan jäsenten kohdalla.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Varsinaisten kokousten lisäksi lautakunta voi järjestää seminaareja tai tutustumiskäyntejä, joista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun syyskaudelle 2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.