Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 3.6.2019 § 238
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 21.5.2019 pöytäkirja. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelupalvelut 25.5.2019
Lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutos 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleissa 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueilla sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puisto- ja vesialueella / Sairaalan pohjoisosa

Etelä-Savon ELY-keskus 12.6.2019
Hankepäätös, Hulevesien käsittelyn T&K ympäristö -investointihanke, myönnetty määrä 101 500 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.