Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 7 Lisäys Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankintaan 2018-2021, 21.09.2018

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 24 Urpolan ja Lähemäen koulujen ympäristöjen hulevesiselvitys ja -suunnitelma, 18.09.2018

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 127 Omakotitontin 491-10-18-4 (Pielestie 10) uudelleenvuokraus, 17.09.2018
§ 128 Asuinrakennustonttien 491-29-5-6 (Forsiuksenpolku 14) ja 491-29-6-4 (Forsiuksenpolku 7) varaaminen, 24.09.2018

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 16 Pitkäjärvenkadun sillan korjausurakka, 18.09.2018
Muut päätökset:
§ 4 Oman auton käyttö työajossa, Matti Kaira, 27.09.2018
§ 5 Oman auton käyttö työajossa, Eija Yli-Halkola, 27.09.2018
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 34 Hietakadun yleissuunnitelman hyväksyminen, 19.09.2018

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Valonlähteet, lamput ja loisteputket puitesopimuksen option käyttöönotto ajalle 1.1.-31.12.2019, 26.09.2018

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 11 Mikkelin Viljasiilon ja Valssimyllyn purkamisesta aiheutuvat liikennejärjestelyt, 21.09.2018

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§ 4 Energiapuun myynti/ Tarjouspyyntö 13.9.2018, 27.09.2018

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 48 Osoitteiden korjaus Kuikkalahdentien varren kahdelle kiinteistölle Haukivuorella, 20.09.2018
§ 49 Osoitteiden vahvistaminen Aartamantien varren kiinteistöille Ristiinassa, 21.09.2018

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 88 Maailman Ympäristöterveyspäivän 26.9.2018 tapahtuma Kävelykadulla, 18.09.2018
§ 89 Itsemurhan tehneiden muistopäivän tapahtuma su 18.11.2018 Kirkkopuistossa, 19.09.2018
§ 90 Jouluteltta / tapahtuma Hallitustorilla 8. - 23.12.2018, 19.09.2018
§ 91 St. Michel Summerfest ja Ruoka/pienpanimotapahtuma 16. - 29.7.2019 Hallitustorilla, 19.09.2018
§ 92 SUP!END -tapahtuma 29.09.2018 Naisvuorella, 21.09.2018
§ 93 Pop up -tyyppinen ruokajako Haukivuoren torilla 2.10.2018, 21.09.2018
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 32 Asukasvalinnat elokuulta 2018/Mikalo Oy, 17.09.2018
§ 33 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy/Torpantie 3 B, 17.09.2018

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 8 Kunnan suostumus liikenteen ohjauslaitteiden asettemiselle / Rasankylän yt, 19.09.2018
§ 9 Kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiseksi / Moision yt, 20.09.2018
§ 10 Muutospäätös päätökseen Kunnan suostumus liikenteen ohjauslaitteen asettamiseksi / Pillingin yt, 21.09.2018
Avustuspäätökset:
§ 32 Kunnossapitoavustukset yksityisteille 2018, 17.09.2018
§ 33 Parantamisavustus / Varpaniemen yt, 20.09.2018
§ 34 Parantamisavustus / Saksanrannan yt, 21.09.2018
§ 35 Parantamisavustus / Santaran mt, 27.09.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.