Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Valtuustoaloite: Lähemäen- ja Urpolan koulujen yhteyteen rakennettavien liikuntasalien tulee olla vähintään koripallokentän kokoisia

MliDno-2018-1431

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jarno Strengell ym. esittivät 18.6.2018 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Asia:
Me allekirjoittaneet esitämme, että Lähemäen- ja Urpolan koulujen yhteyteen rakennettavien liikuntasalien tulee pelialueeltaan olla vähintään koripallokentän 19 x 32 metrin kokoisia (sisältäen kahden metrin varoalueen) eli 608 neliömetriä. Tällöin myös lentopallokentän mitat varoalueineen 15 x 24 metriä eli 360 neliömetriä täyttyvät. vapaan korkeuden tulee olla koripallo- ja lentopallosääntöjen mukaan vähintään kahdeksan metriä.

Perustelu:
Lähemäen- ja Urpolan koulun uutta liikuntasalia tullaan koulukäytön lisäksi käyttämään myös vapaa-ajantoiminnan tilana. Liikuntasalin tulee olla riittävän iso, jotta se palvelee alueen lasten- ja aikuisten liikuntaharrastusta sekä tapahtumatoimintaa.

600-750 oppilaan koulu, tarkoittaa vähintään kolmeakymmentä opiskelija ryhmää/luokkaa. Ulkoliikunta ei ole aina mahdollista, joten jos oppilasryhmällä on viikossa kaksi tuntia liikuntaa, täytyy liikuntasali jakaa kahteen osaan, jotta koulun liikuntatunnit pystytään toteuttamaan. Tämä vaatii riittävän ison liikuntasalin.

Jotta Lähemäen- ja Urpolan koulun oppilaat mahtuvat esimerkiksi yhteiseen kevät- ja joulujuhlaan, tulee liikuntasalin olla kooltaan vähintään 600 neliömetriä.

Sisäjalkapallo futsalkenttä on ilman varoaluetta 18 x 38 metriä eli 684 neliömetriä ja salibandykenttä ilman varoaluetta 20 x 40 metriä eli 800 neliömetriä. Futsal- ja salibandy ovat tällä hetkellä yksi suosituimmista sisäliikuntaharrastuksista. Jotta näin nopealiikkeisiä lajeja voidaan turvallisesti harrastaa, pitää pelialueen olla mahdollisimman lähellä oikean kentän mittasuhteita.

Liian pieni pelikenttä on lasten- ja aikuisten harrastuksessa turvallisuusriski.

Muuta huomioitavaa:
Perinteisen parkettilattian lisäksi, lattiamateriaalivaihtoehtona tulee miettiä Taraflexmattoa, joka vaaditaan sarjatason salibandy- ja lentopallopeleissä sekä on hyväksytty materiaali koripallopeleissä. Taraflexmatto on helppo asentaa ja pitää puhtaana. Taraflexmatto kestää julkisia tapahtumia ja painolasteja. Taraflexmatto on kimmoisuutensa johdosta jalkaystävällisempi vaihtoehto, kuin parkettilattia. Saimaa Stadiumin pelialueet 3000 neliömetriä ovat Taraflexpohjaisia.

Jarno Strengell
Jatta Juhola, Arto Seppälä,
Paavo Barck, Tapani Korhonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Usean koulun yhdistäminen uusiksi aluekouluiksi vaikuttaa liikuntasalien määrään Mikkelin alueella. Uusien aluekoulujen suunnittelun yhteydessä huomioidaan myös liikuntasalien iltakäyttäjät. Koulujen liikuntasalin tulee soveltua ensisijaisesti koulujen liikuntatunneille, kokoontumistiloiksi sekä monipuoliseen harrastajien iltakäyttöön. Kaikkia uusia saleja ei tarvitse mitoittaa ammattilaistasoisiksi vaan ensisijaisesti harrastustoimintaan ja tukemaan kuntalaisten monipuolista liikkumista. Mikkelistä löytyy ammattilaistasolle soveltuvia liikuntasaleja.

Saleja suunniteltaessa otetaan huomioon koululiikunnan tarpeet ja toimintaedellytykset. Salien koon määrityksessä on mahdollista huomioida, että salia jaetaan koulukäytössä useampaan lohkoon väliverhoilla ja ne ovat iltakäytössä yhdistettävissä samaan kokonaisuuteen.

Salien pintarakenteet tulee valita niin, että ne mahdollistavat useiden lajien harrastamisen sekä ovat elinkaarikustannuksiltaan kustannustehokas ratkaisu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen sekä pyytää asiasta lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan sekä nuorisovaltuuston lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, kasvatus- ja opetuslautakunta, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, nuorisovaltuusto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.