Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Tullinen ja Jaakko Väänänen. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä maanantaina 22.10.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.