Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Mikkelin kaupunginhallitus § 344/1.10.2018: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen ilmoitti, että hän käyttää otto-oikeutta kaupunkiympäristölautakunnan 4.9.2018 § 89 tekemään päätökseen "Lausunnon antaminen Itä- Suomen hallinto-oikeudelle koskien kerrostalotontin 491- 6- 4- 2 myymistä Asunto Oy Mikkelin Sammonkatu 26:lle".
Muiden päätösten osalta ei otto-oikeutta ole käytetty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.