Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 17.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 155 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunkisuunnittelupalvelut 4.12.2019
Lausuntopyyntö koskien Korpijärven ym. osayleiskaavan muutosta tila Lahtela 491-417-23-1

Vaasan hallinto-oikeus 4.12.2019
Päätös koskien valitusta ympäristölupa-asiassa, Metsäsairila Oy

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.