Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 27 Maanmittausinsinöörin valinta, 05.11.2018
§ 28 Lentoaseman päällikön määräaikaisen virkasuhteen jatkaminen, 22.11.2018
Talouspäätökset:
§ 1 Kiinteistöveron korvaaminen Ski Tornimäki Oy:lle, 23.11.2018

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Hankintapäätökset:
§ 7 Puitesopimuksen option käyttö, Ramboll Finland Oy, 20.11.2018
§ 8 Koulumatkaselvityksen hankinta, 20.11.2018

Hallintopäällikkö/Tekninen toimi
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Tuula Pylkkäsen määrääminen hoitamaan pysäköinnintarkastajan virkaa , 21.11.2018
§ 2 Merja Kallon määrääminen hoitamaan pysäköinnintarkastajan virkaa, 21.11.2018

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 29 Haukivuoren keskustan yleissuunnitelma, 13.11.2018
§ 30 Mikkelin Emolan Meijerinpuiston rakennushistoriaselvitys, 19.11.2018

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 144 Omakotitontin 491-29-2-5 (Mannisenpolku 1) vuokrasopimuksen purkaminen, 07.11.2018
§ 145 Omakotitontin 491-17-62-8 myyminen, 07.11.2018
§ 147 Omakotitontin 491-31-347-6 (Vemmelkaari 8) varaaminen , 15.11.2018
§ 149 Eco-Sairilan maanvuokrasopimuksen muutos, 19.11.2018

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 17 Halmetien rakentamisurakka, 05.11.2018
§ 18 Murskausurakka MetsäSairila, 22.11.2018
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 37 Katusuunnitelman hyväksyminen, Halmetie, 05.11.2018
§ 38 Katusuunnitelman hyväksyminen Rantatie, 09.11.2018
§ 39 Kaihun alueen hulevesisuunnitelma, 22.11.2018
§ 40 Aseman risteyssilta suunnitelman hyväksyminen, 22.11.2018

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 12 Itsenäisyyspäivän valtakunnallisen paraatin liikennejärjestelyt 2018, 23.11.2018

Maaseutupäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 2 Maatalouslomittajien työvaatteiden ja turvakenkien hankinta sopimuskaudella 1.1.2019 – 31.12.2020 + optio, 12.11.2018

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 59 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-5-5-3 Nuijamiehen kaupunginosassa, 06.11.2018
§ 60 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-425-2-38 Parkkilassa, 15.11.2018
§ 61 Osoitteiden antaminen Karkialammen eritysalueella sijaitseville Puolustushallinnon toimipisteille, 21.11.2018
§ 62 Osoitteiden korjaaminen Oratinniementien varrella Anttolassa, 23.11.2018

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 99 Mikkelin VPK:n 140 v. kalustoesittely Kirkkopuistossa la 25.5.2019, 06.11.2018
§ 100 Lasten oikeuksien viikon tapahtuma Hallitustorilla, 06.11.2018
§ 101 Joulutulet 16.12.2018 Tykkipuistossa, 06.11.2018
§ 102 Juhannuskokko Mikkelin satamassa pe 21.6.2019 klo 21, 19.11.2018
§ 103 Jouluseimiasetelma Hallitustorille, 19.11.2018
§ 104 Mikkelin Seudun Partiolaisten kynttilä/soihtukulkue 6.12.2018 Hallitustorilla, 19.11.2018
§ 105 Operaatio Lumihiutale 50 v. yhteislähtö Hallitustorilta, 20.11.2018
§ 106 Alkoholin anniskelulupa Hallitustorilla, Restafiesta Oy, 21.11.2018
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 38 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus/Sannastinlaakso 6 A, 06.11.2018
§ 39 Asukasvalinnat syys-lokakuulta 2018/Mikalo Oy, 08.11.2018
§ 40 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy, Sannastinlaakso 6 C, 19.11.2018

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 15 Ristiinan päiväkodin väistötilojen saattoliikennepaikan liikennejärjestelyt, 15.11.2018
§ 16 Asemakaavan mukaisen jalankulku- ja pyörätien merkitseminen liikennemerkein välillä Paukkulantie – Ankkurikatu , 15.11.2018
§ 17 Jalavakadun nopeusrajoituksen alentaminen 30 kilometriin tunnissa, 15.11.2018
§ 18 Akkavuorenkadun länsipään muuttaminen jalankulku- ja pyörätieksi, 15.11.2018
§ 19 Pankkotien itäpään pysäköintikielto, 15.11.2018
§ 20 Ryhmäperhepäiväkoti Vaahteramäen pysäköinti ja saattoliikenne, 15.11.2018
§ 21 Korjaus suunnitteluinsinöörin 15.11.2018 tekemään § 15 päätökseen., 16.11.2018
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 8 Katusuunnitelma nähtäville, Sinirinnankatu, 13.11.2018

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset:
§ 43 Kellovuoren yt / hakemus tiekunnan uudelleen järjestäytymiseksi, 22.11.2018
§ 44 Valtionavusteiset yksityisteiden peruskorjaukset / kunnan parantamisavustus 2018, korvaava päätös, 23.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.