Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Osoitteessa Teknikontie 1 sijaitsevien rakennusten myyminen / Kiinteistökehitys Naistinki Oy

MliDno-2018-2523

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki omistaa osoitteessa Teknikontie 1 kaupungin käytössä olleet toimisto-, huolto-, varasto- ja päiväkotirakennukset. Tiloissa on sijainnut viimeksi mm asumisen ja toimintaympäristön Tilapalvelut yksikkö.

Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö etsi Mikkelistä uutta kauppapaikkaa, ja teki kaupungista ulkopuolisen kaupan Työkeskuskadulta. Kauppapaikkainvestoinnin toteutuminen edellytti osaltaan Mikkelin kaupungin omistaman kiinteistön kauppaa. Kaupungin omistamissa tiloissa Työkeskuskadulla on sijainnut Mikkelin Savoset monipalvelukeskus. Sen käytössä ollut kiinteistö myydään esisopimuksen nojalla vuoden 2019 alussa Lidl Suomi Kommandiittiyhtiölle. Työkeskuksenkadun kiinteistön tulee olla tyhjä ja Savosetin toiminnat siirtyvät Teknikontielle. Vastaavasti Teknikontien rakennus on tyhjennetty ja kohteessa on aloitettu Naistinki Oy:n toimenpiteet, jolla rakennus muuttuu palvelemaan uutta käyttötarkoitusta. Teknikontien rakennukset on syytä siirtää Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n omistukseen. Naistingin tehtävä kaupunkikonsernin osana on toimia markkinoilla ulosvuokrattavien tilojen omistajana ja operaattorina.

Teknikontiellä sijaitseva päiväkotirakennus jää kaupungin omistukseen ja hallintaan, mutta toimisto-, huolto- ja varastorakennukset myydään Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle. Myytävien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 1.812 k-m2, josta toimistorakennuksen osuus on 684 k-m2, huoltorakennuksen 426 k-m2 ja varastorakennuksen 702 k-m2. Kaupan kohteesta on teetetty arviokirja, jonka mukaan sen arvo on 310.000 euroa. Käydyissä neuvotteluissa rakennusten päätöksentekoon vietäväksi kauppahinnaksi on sovittu 300.000 euroa. Varastorakennuksessa olevat liikehuoneiston vuokrasopimukset siirtyvät kaupan yhteydessä ostajalle.

Kaikki em. rakennukset sijaitsevat asemakaavan mukaisella hallinto- ja varastorakennusten korttelialueella ja tarkoitus on, että päiväkodille ja Naistingille siirtyville rakennuksille muodostetaan kummallekin omat asemakaavan mukaiset tontit, joilla rakennukset sijaitsevat. Naistingille muodostettava tontti vuokrataan sille maanvuokralain mukaisella maanvuokrasopimuksella, josta päätös tehdään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää myydä liitteenä olevaan asemapiirrokseen merkityt osoitteessa Teknikontie 1 sijaitsevat rakennukset Kiinteistökehitys Naistinki Oy:lle 300.000 euron kauppahinnalla ja muutoin tavanomaisin, liitteenä olevasta kauppakirjaluonnoksesta ilmenevin ehdoin. Kaupungingeodeetti oikeutetaan tekemään kauppakirjaluonnokseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.