Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouksen vieraana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Metsä, ympäristö ja energia -yksikön projektipäällikkö Matti Kilpiäinen.

Lautakunta saa lyhyen selvityksen eteläisen aluekoulun suunnitelmavaiheesta.

Kokouksen jälkeen perinteinen jouluateria virastotalon lounashuoneella.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että Pekka Heikkilä ja kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että Matti Kilpiäinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana ja Seija Manninen tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.