Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu vuodelle 2019

MliDno-2018-2524

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on vuoden 2019 kevätkauden osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi: 

22.1. käyttösuunnitelma (hyväksyttävä tammikuun loppuun mennessä)
19.2. toimintakertomus/tilinpäätös 2018
19.3. helmikuun seuranta
23.4. maaliskuun seuranta
21.5. huhtikuun seuranta
18.6. toukokuun seuranta

Kokousten aikataulu määräytyy talousarvion ja talouden seurannan aikataulujen mukaan.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 16.15. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Poikkeavasta ajasta ja kokouspaikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Heidän varaedustajiensa kutsumisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin lautakunnan jäsenten kohdalla.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun kevätkaudelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.