Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 11.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunkisuunnittelu 27.11.2018
Lausuntopyyntö koskien Luonterin rantayleiskaavan muutos / tila Syvälahti 491-483-6-104, Piekälänsaari

Kaupunkiympäristö
Pöytäkirja 15.11.2018 Vuoden 2018 päällystysurakan vastaanotto

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.