Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Veroprosentit vuodelle 2016

MliDno-2015-2189

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Laitinen, vt. talousjohtaja, jari.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntien on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) perusteella ilmoitettava seuraavan tilivuoden veroprosentit verottajalle viimeistään edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä. Veroprosenttipäätöksen perustana on kaupungin nykyinen hyväksytty strategia, tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelma ja kaupunginjohtajan esitys vuoden 2016 talousarvioksi.

Talousarvioesitys on laadittu siten, että kaupunki pitää tuloveroprosentin ennallaan (20 prosenttiyksikköä) ja nostaa kiinteistöveroja 0,1 prosenttiyksikköä (pl. yleishyödyllinen yhteisö ja rakentamaton rakennuspaikka). Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 0,65 prosenttiin, muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,20 prosenttiin, yleinen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 1,30 prosenttiin ja voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti nostetaan 0,10 prosenttiyksikköä 2,60 prosenttiin. Kaupunginvaltuusto hyväksyy veroprosentit kokouksessaan 9.11.2015.

Mikkelin kaupungin vuoden 2016 veroprosentit:

  2015 2016
Kunnallisveroprosentti 20,00 % 20,00 %
     
Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 % 0,65 %
Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 % 1,20 %
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 % 1,30 %
Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 2,50 % 2,60 %
Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % 0,00 %
Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 % 3,00 %

 

 

Kunnallisveroprosentti

Koko maan painotettu keskiarvo on 19,84 % vuonna 2015, jossa oli nousua 0,10 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Vuodesta 2013 vuoteen 2014 veroprosentti nousi keskimäärin 0,36 %. Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 20,74 % vuonna 2015, jossa nousua on 0,13 prosenttiyksikköä vuoteen 2014 verrattuna. Mikkelin kaupunki säilyttää kunnallisveroprosentin vuoden 2015 tasolla tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman mukaisesti.

Kiinteistöveroprosentit

Kunnat voivat päättää kiinteistöveroprosenteista seuraavalla vaihteluvälillä:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,37 % - 0,80 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 % - 1,55 % (voi olla enimmillään 0,6 prosenttiyksikköä suurempi kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentti)
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,80 % - 1,55 %
 • Voimalaitosrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,80 % - 2,85 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 % - 1,55 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 1,00 % - 3,00 %

Kiinteistöverojen nostaminen 0,10% prosenttiyksiköllä tuo Mikkelille lisää verotuloja noin 2,1 milj. euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,00 % vuodelle 2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,60 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan 27.10.2015 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että Kati Kähkönen, Jari Laitinen ja Timo Talo saapuivat kokoukseen tämän pykälän aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Päätös

Asian käsittelyä jatketaan maanantaina 2.11.2015 pidettävässä kokouksessa.

Merkitään, että kaupunginhallitus käsitteli §:t 344 - 345 samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus jatkaa asian käsittelyä.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,00 % vuodelle 2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,65 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,60 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun aikana Olli Nepponen esitti Petri Pekosen kannattamana,

1) ettei veroja koroteta
2) että talousarvion sivun 24 kolmannen kappaleen luettelo muutetaan seuraavaan muotoon: "- valtionosuuksia lisätään 1 milj. eurolla - eläköityminen hyödynnetään 70 %:sti (2.45 milj. euroa) - perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiosta saatava synergiahyöty on 1.7 milj. euroa - lukiokoulutusta tehostetaan 0.1 milj. eurolla - sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta hakee talousarvioesityksensä lisäksi toiminnastaan säästöjä (1,5 milj. euroa) - toimintakuluja leikataan (yhteensä 1.7 milj. euroa) - toimintatuottoja kasvatetaan koko kaupungin osalta (1.0 milj. euroa)
3) että määrärahoja osoitetaan kulttuuri-nuoriso-liikuntalautakunnalle 200.000 euroa, kasvatus- ja opetuslautakunnalle 600.000 euroa, sosiaali- ja terveystuotantolautakunnalle omaishoitoon 400.000 euroa ja muuhun toimintaan 200.000 euroa.

Markku Turkia esitti Arto Seppälän kannattamana, että - kiinteistöveron nosto ja eläköityminen (50 %) toteutetaan kaupunginjohtajan esittämällä tavalla - valtio-osuuksia lisätään 1 milj. eurolla - osinkotuloja lisätään 200.000 euroa - tulopuolelle lisätään valtiolta tulevaa omaishoidon rahaa 700.000 euroa - leikataan erikoissairaanhoidon laskutuksesta 2 milj. euroa sisältäen ensihoidon siirtämisen pelastuslaitokselle - kunulille kohdennetaan 200.000 euroa ja kasvatus- ja opetustoimelle kohdennetaan 800.000 euroa, yhteensä 1 milj. euroa

Veli Liikanen esitti, että talousarvion sivun 24 kolmannen kappaleen luettelossa pysytään kaupunginjohtajan esityksessä ja lisätään valtio-osuuksiin 1 miljoona euroa ja korotetaan tuloveroprosenttia 0,25 %-yksikköä. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Puheenjohtaja selosti edellä mainitut esitykset ja esitti sen ratkaistavaksi siten, että ensin äänestetään Olli Nepposen ja Markku Turkian esityksistä. Ne, jotka kannattavat Olli Nepposen esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat Markku Turkian esitystä, äänestävät "ei" ja sen jälkeen voittanut esitys asetetaan esittelijän esitystä vastaan. Selonteko ja äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 10 jaa-ääntä (Armi Salo-Oksa, Olli Nepponen, Sari Teittinen, Seija Kuikka, Juha Vuori, Outi Kauria, Petri Pekonen, Kati Kähkönen, Vesa Himanen, Jaakko Väänänen) ja 5 ei-ääntä (Veli Liikanen, Arto Seppälä, Markku Turkia, Jaana Vartiainen, Hannu Kilkki). Puheenjohtaja totesi, että Olli Nepposen esitys on voittanut äänestyksen.

Seuraavaksi puheenjohtaja esitti, että ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä äänestävät "jaa" ja ne jotka kannattavat Olli Nepposen esitystä äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Veli Liikanen, Jaana Vartiainen, Arto Seppälä, Markku Turkia, Hannu Kilkki) ja 10 ei-ääntä (Seija Kuikka, Vesa Himanen, Armi Salo-Oksa, Outi Kauria, Olli Nepponen, Juha Vuori, Kati Kähkönen, Petri Pekonen, Jaakko Väänänen, Sari Teittinen). Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus on hyväksynyt Olli Neppsen esityksen.

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,00 % vuodelle 2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,50 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Merkittiin, että kaupunginhallitus käsitteli §:t 361 - 362 samanaikaisesti.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa tuloveroprosentiksi 20,00 % vuodelle 2016.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto vahvistaa seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2016:

 • Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,55 %
 • Muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 • Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,20 %
 • Voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 2,50 %
 • Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 %

Päätös

Keskustelun aikana valtuutettu Markku Turkia esitti valtuutettu Rauni Berndtin kannattamana tuloveroprosentin nostamista 20,25 %:iin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginhallituksen esityksestä poikkeava esitys. Puheenjohtaja esitti asian ratkaistavaksi äänestämällä siten, että ne, jotka kannattavat valtuutettu Turkian esitystä, äänestävät "ei" ja ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen esitystä, äänestävät "kyllä". Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 33 jaa-ääntä ja 25 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallituksen esitys on tältä osin tullut hyväksytyksi.

Kaupunginvaltuuston vahvisti kiinteistöveroprosentit kaupuinhallituksen esityksen mukaisesti.

Merkitään, että kaupunginvaltuusto käsitteli §:t 103-104 samanaikaisesti.

Merkitään, että äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan. Liite 1.

Merkitään, että valtuutettu Juhani Oksman poistui kokouksesta pykälien 103-104 käsittelyn aikana klo 20.40.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko klo 20.50-21.04.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Verohallinto, Suomen Kuntaliitto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:
–  se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
– kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
–  päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
–  päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
– päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs.
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: klo 8-16:15

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701.