Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Valtuustoaloite liikuntaharrastuksen mahdollisuuksien lisäämiseksi Mikkelissä (lisäpykälä)

MliDno-2015-2341

Kuvaus

Valtuutettu Markku Aholainen esitti 9.11.2015 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Kaupunki tukee strategiansa mukaisesti kaupunkilaisten omaehtoista terveyden edistämistä. Tähän perustuen kaupunki valmistelee ohjelman lähiliikuntapaikoista, erityisesti lasten ja nuorten liikuntaharrastuksesta vastaavien urheiluseurojen toimintamahdollisuuksista sekä eläkeläisten ja erityisryhmien liikuntaharrastusta seuraavasti:

  • jokaisen kaupunginosan läheisyydessä tulee olla lähiliikuntapaikka ulkopelien mm. jalkapallon ja jääurheilun harrastamista varten sekä alueen asukkaiden mahdollisuutta käyttää koulujen liikuntasalien saleja edistetään
  • lumitilanteen salliessa kaupunki huolehtii kattavasta latuverkon ja lenkkeilyreittien ylläpidosta kaupungin eri osissa
  • kaupungin ylläpitämien uimahallien ja uimarantojen kunnosta ja ajantasaisesta varustuksesta huolehditaan
  • kaupunki tukee taloudellisesti lapsi- ja nuorisoliikunnasta vastaavia seuroja siten, että liikuntapaikkojen käyttömaksut eivät aiheuta estettä kenenkään harrastamiselle ja määritellään tätä koskevat ohjeet kaupungin tuen käytölle
  • lasten ja nuorten ja muiden tässä tarkoitettujen ryhmien liikuntaharrastuksen taloudellinen tuki osoitetaan kaupungin talousarviossa erillismäärärahana ensimmäisen kerran vuoden 2017
  • kaupunki tekee mahdolliseksi taloudellisella tai muulla tuella ikääntyneen väestön ja vammaisten henkilöiden aktiivisen liikunnan harrastamisen tukemisesta siten, ettei käyttömaksut aiheuta estettä harrastukselle

Mikkelissä 9.11.2015

Mikkelin SDPn valtuustoryhmä

Markku Aholainen
Markku Turkia
Arto Seppälä
Marianne Huoponen
Paavo Barck
Leena Teittinen
Tapani Korhonen
Osmo Ukkonen
Marita Hokkanen
Hannu Tullinen
Jaana Vartiainen
Heikki Pyrhönen
Kalle Nieminen
Petri Tikkanen
Satu Taavitsainen"


 

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.