Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Valtuustoaloite kohtuuhintaisen asumisen edistämiseksi Mikkelissä (lisäpykälä)

MliDno-2015-2343

Kuvaus

Valtuutettu Markku Aholainen esitti 9.11.2015 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikalo Oy eli Mikkelin kaupungin vuokrataloyhtiö ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy (MOAS) ovat voittoa tuottamattomia yleishyödyllisiä yhtiöitä, jotka hoitavat kaupungin lakisääteistä sosiaalisen asuntotuotannon tehtävää. Yhtiöiden tulot tulevat asukkaiden maksamista vuokrista.

Kaupunki perii näiltä yhtiöiltä Kuntarahoitus Oy:n lainan takauksesta 1% takausprovisiota. Tämä on johtanut siihen, että yhtiöiden on kannattanut ennemmin ottaa laina pankista kuin Kuntarahoitus Oy:ltä, jolta lainan saisi hyvin edullisesti. Kaupungin edun mukaista on neuvotella yhtiöiden kanssa provision taso pienemmäksi (esim. 0,4%) niin, että lainan hinta kokonaisuudessaan tulisi Kuntarahoitus Oy:ltä kaupungin takauksella edullisemmaksi ja tällöin vuokralaiset eivät joutuisi maksamaan lainoja kasvavina vuokrina.

Kaupunki ei ole antanut Mikalolle ja MOASille lupaa maksaa jäljellä olevia tertiäärilainoja pois. Mikalolla näitä on noin 7 miljoonaa euroa ja MOASilla 1 miljoona euroa. Kaupunki perii näistä tertiäärilainoista vuosittain suurta 6 % korkoa eli pitää yhtiöitä ja tätä kautta vuokralaisia eräänlaisessa ”lypsylehmän” tilassa. Tämä on kestämätöntä ja kohtuutonta piiloverotusta pienituloisilta vuokra- ja opiskelija-asunnoissa asuvilta mikkeliläisiltä. Mielestämme yhtiöille tulee antaa oikeus maksaa tertiäärilainansa takaisin kaupungille aravasääntöjen näin salliessa. Tällöin suuri korko on pois vuokralaisten harteilta.

Mikkelin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että:

  1. Mikkelin kaupunki neuvottelee Mikalo Oy:n ja MOASin kanssa takausprovision kohtuullisemmaksi, esimerkiksi 0,4 % tasolle.
  2. Mikkelin kaupunki antaa Mikalo Oy:lle ja MOASille oikeuden maksaa tertiäärilainansa pois.

Mikkelissä 9.11.2015

Satu Taavitsainen
Markku Aholainen
Tapani Korhonen
Hannu Tullinen
Paavo Barck
Jorma Harmoinen
Petri Tikkanen
Heikki Pyrhönen
Leena Teittinen
Markku Turkia
Osmo Ukkonen
Arto Seppälä
Marita Hokkanen
Jaana Vartiainen
Kalle Nieminen
Marianne Huoponen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.