Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Valtuustoaloite / konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus (lisäpykälä)

MliDno-2015-2342

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 9.11.2015 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

"Arvoisa puheenjohtaja
Lisäksi jätän valtuustolle aloitteen, jossa tulee tutkia konserniyhtiöiden määrä ja päälekkäisyydet tarpeellisuus ja kustannus- ja palvelutehokkuus. Tutkimuksella tulisi selvittää kustannus- ja synergiaedut. Tulisi myös nähdä IN-Nouse arvio yhtiöiden osalta.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Raimo Heinänen, puheenjohtaja
Markku Siitari
Vesa Himanen
Markku Siitari
Anne Korhola
Harri Kivinen
Jari Roivas"

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.