Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Taina Harmoinen ja Vesa Himanen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Taina Harmoinen ja Vesa Himanen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.