Kaupunginvaltuusto, kokous 9.11.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 4.11.2015.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 4.11.2015 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin Kaupunkilehti 4.11.2015.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Satu Pulkkinen, Lenita Toivakka, Raine Lehonen ja Marja Hämäläinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Juha Kontinen, Ari Kuikka, Leena Teittinen ja Anne Korhola.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 54 varsinaista valtuutettua ja 4 varavaltuutettua ja yksi poissa.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että valtuutettu Juhani Oksman saapui kokoukseen klo 12.26.

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauot klo 15.35-16.05 ja 20.50-21.04.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.