Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Valtuustoaloite asukaslautakunnasta Mikkeliin vuoden 2017 alusta lukien (lisäpykälä)

MliDno-2015-2564

Kuvaus

Valtuutettu Arto Seppälä ym. esittivät 7.12.2015 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Mikkelin kaupunki  07.12.2015

Valtuustoaloite

Asukaslautakunta Mikkeliin vuoden 2017 alusta lukien

Mikkelissä on perustettu kuntaliitoksien jälkeen aluejohtokunnat entisiin kuntiin. Kun kuntaliitokset käynnistyivät Mikkelissä vuonna 2001, niin päätöksiin liitettiin em. aluejohtokunnat.  Aluejohtokunnille annettiin määräraha käyttöön tapahtuminen ja järjestöjen sekä seurojen tukemiseksi.

Tämän valtuustokauden jälkeen tulee kuluneeksi 16 vuotta aluejohtokunnilla, jotka ovat toimineet samalla toimintamallilla. Nyt voidaan hyvin asettaa mm. seuraavia kysymyksiä. Onko aluejohtokunnat täyttänyt niille vaadittavat tehtävät?  Ovatko nykyiset aluejohtokunnat olleet kehittämässä aluetoimintaa ja ovatko ne vahvistaneet koko kunnan yhteistä strategiaa?

Aluejohtokunnat ovat toimineet vuosien aikana oman alueen toimijana ja hyvin itsenäisesti. Kantakaupungin kaupunginosaseurat ovat pääosin olleet uinuvassa tilassa niin talouden kuin toiminnan osalta. Kantakaupunginosaseurat tekevät talkoilla mittavasti töitä ja kaupungin tuki on ollut lähes olematonta. Otavan taajamassa ei ole aluejohtokunta tai vastaavaa. Kylien neuvottelukunnat ovat toimineet hyvin pienillä resursseilla.

Kuntalaki astuu lopullisesti voimaan 1.6.2017. Myös siksi olisi tärkeää jatkuvasti arvioida ja kehittää kaupungin aluejohtokuntien toimintaa ja asemaa koko kunnassa.

Esitän, että Mikkelissä käynnistetään uuden asukaslautakunnan valinta tulevalla vaalikaudella ja samalla lakkautetaan aluejohtokunnat.

Asukaslautakunnalle voidaan antaa vahvempi toimijan asemassa, jolla myös olisi päätösvaltaa. Asukaslautakunta olisi yhteinen ja yksi vahva lautakunta, johon voisi ottaa mukaan myös kantakaupungin asukkaat. Nykyisellä toimintatavalla enemmistö kaupunkilaisista on ollut aluejohtokuntien toiminnan ulkopuolella.

Seinäjoen kaupunki on ollut esimerkillinen toteuttaja käytännössä asukaslautakunnan perustajana. Seinäjoen toimintatavalla on saatu merkittävästi kytkettyä kantakaupungin asukkaat muun alueen toimintaan ja päinvastoin.

Asukaslautakunnan roolia voidaan vahvistaa. Resurssia voidaan kanavoida koko kunnan alueelle kaikkien kuntalaisten hyväksi. Asukaslautakunta voi edistää kaupunkilaisten osallisuutta kaupungin toiminnassa. Uusia toimintatapoja kansalaisten aktiivisuuden ja erilasten verkostojen hyödyntäminen koko kunnan asukkaille on tulevaisuutta.

Arto Seppälä ja 8 muuta allekirjoittajaa"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.