Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan valtuutetut Marianne Huoponen ja Marja Hämäläinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Marianne Huoponen ja Marja Hämäläinen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.