Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille 2.12.2015.

Kokouskutsu on asetettu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle 2.12.2015 ja julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin Kaupunkilehti 2.12.2015.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Markku Siitari, Seija Kuikka, Lenita Toivakka, Päivi Ylönen, Veli Liikanen, Tero Puikkonen ja Jaana Strandman olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Anne Korhola, Pirjo Siiskonen, Juha Kontinen, Satu Hasanen, Leevi Piispa, Hannu Hulkkonen ja Jari Sihvonen.

Todettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 52 varsinaista valtuutettua ja 7 varavaltuutettua.

Koska kokouskutsu on julkaistu valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä ja kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.