Kaupunginvaltuusto, kokous 7.12.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu keväälle 2016

MliDno-2015-2398

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista on kaupunginkansliassa laadittu ehdotus kokousaikatauluksi 1.1.2016 - 30.6.2016.

Aikatauluehdotus on seuraava:

Kvalt
klo 18.00

 

Khall
klo 15.00

 
    18.1.2016 Kh 18.5.2015 § 175
25.1.2016 Kv 25.5.2015 § 49    
    1.2.2016  
    8. - 9.2.2016 Kokous- ja strategiaseminaari
    15.2.2016  
22.2.2016      
7.3.2016 Strategiaseminaari, klo 16.00 - 20.00 7.3.2016 klo 14.00
    14.3.2016  
21.3.2016      
    29.3.2016  
    4.4.2016 Tilinpäätös
    11.4.2016  
25.4.2016 Tarvittaessa    
    2.5.2016  
9.5.2016 Iltakoulu talousarvioraamista 9.5.2016 klo 14.00
    16.5.2016  
23.5.2016      
    30.5.2016  
    6.6.2015  
13.6.2015 Tilinpäätös    
    20.6.2016 Tarvittaessa

 

Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Kaupunginhallitus kokoontuu tarvittaessa kokouksiinsa tai seminaareihin myös muina aikoina.

Kaupunginhallituksen kokoukset alkavat klo 15.00.

Kaupunginvaltuuston kokoukset alkavat klo 18.00.

Kuntalain 54 §:n 1 ja 2 momentissa valtuuston kokoontumisesta todetaan seuraavaa: ”Valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.”

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista sovitaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kokousaikataulun ja päättää kaupunginhallituksen kokousten alkamisajasta.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää pitää valtuuston kokoukset:
- ma 22.2.2016
- ma 21.3.2016
- ma 25.4.2016, tarvittaessa
- ma 23.5.2016
- ma 13.6.2016

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 54 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 18.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
- seminaari kaupungin strategiasta ja tulevaisuuden kunnasta 7.3.2016 klo 16.00-20.00
- iltakoulu talousarvioraamista maanantaina 9.5.2016 klo 18.00-20.00

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Esitys kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginhallituksen kokous pidetään ma 8.2.2015 klo 15.00  ja strategiaseminaari 7.-8.3.2016 eikä 8.-9.2.2016 sekä kaupunginvaltuuston strategiaseminaari esitetään pidettäväksi ma 22.2.2016 klo 12 - 17.30 eikä 7.3.2015.

Esittelijän muutettu esitys hyväksyttiin.

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää pitää valtuuston kokoukset:

- ma 22.2.2016
- ma 21.3.2016
- ma 25.4.2016, tarvittaessa
- ma 23.5.2016
- ma 13.6.2016

ja että valtuusto kokoontuu tarpeen mukaan kuntalain 54 §:ssä mainitulla tavalla. Kokoukset aloitetaan klo 18.00.

Edelleen kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
- seminaari kaupungin strategiasta ja tulevaisuuden kunnasta pidetään 22.2.2016 klo 12.00-17.30
- iltakoulu talousarvioraamista maanantaina 9.5.2016 klo 18.00 - 20.00.

Mahdollisista muista valtuuston seminaareista päätetään erikseen.

Päätös

Keskustelun aikana valtuutettu Hannu Mielonen esitti valtuutettu Eero Ahon kannattamana, että 13.6.2016 kokous alkaisi klo 16.00. Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko valtuutettu Mielosen tekemä muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Kukaan ei vastustanut esityksen hyväksymistä. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto on hyväksynyt kaupunginhallituksen esityksen Hannu Mielosen tekemällä muutos esityksellä.

Tiedoksi

Kansliapalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.