Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Valtuustoaloite tonnikalan poistamisesta Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalveluiden joukkoruokailuiden raaka-aineista (lisäpykälä)

MliDno-2017-1789

Kuvaus

Valtuutettu Oskari Valtola esitti 28.8.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

”Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoaa päivittäin noin 8300 ruoka-annosta päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja henkilöstöravintoloissa Mikkelin alueella. Mikkelin kaupungin ruoka- ja puhtauspalvelut on edelläkävijä Suomessa lähiruuan hyödyntämisessä. Lähiruokaan panostamalla vähennetään ilmastokuormaa ja tuetaan aluetaloutta. Tämä on tullut esille muun muassa kunniasta saada edustaa Suomea Embla-kilpailussa Joukkoruokailuiden sarjassa.

Tästä hienosta työstä huolimatta edelleen ruoka- ja puhtauspalveluiden ruokaraaka-aineisiin kuuluu tonnikala, jonka kalastus uhkaa valtameriemme ekosysteemejä ja joka tuotetaan meille kaukaa aiheuttaen ympäristön ylimääräistä kuormitusta. Tonnikalan käytön vaihtoehdoksi tulisi etsiä sopivaa korvaavaa lähiruokaa, joka tukisi myös aluetaloutta.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin ruoka- ja puhtauspalvelut poistaa tonnikalan joukkoruokailuiden raaka-aineista ja korvaa tämän alueellisilla elintarvikkeilla.

Mikkelissä 28.8.2017

Kokoomuksen valtuustoryhmä
Oskari Valtola
Armi Salo-Oksa, Juha Vuori, Elina Hölttä,
Toni Maczulskij, Eero Aho, Jyrki Koivikko,
Olli Miettinen, Juhani Oksman, Mali Soininen,
Paavo Puhakka”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.