Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Valtuustoaloite Mikkelin torin lyhytaikaispysäköinnin toteuttamiseen (lisäpykälä)

MliDno-2017-1788

Kuvaus

Valtuutettu Raimo Heinänen esitti 28.8.2017 Perussuomalaisten valtustoryhmän valtuustoaloitteena otsikkoasiasta seuraavaa:

”Perussuomalaisten valtuustoryhmä on huolissaan Mikkelin torin kaupallisesta kehityksestä, joka on ollut vuosikausia laskeva. Pintapysäköinnin poisto torin korjauksen yhteydessä vaikutti osana torin myyjien- ja myynnin vähentymiseen.
Aikaisemmin Mikkelin tori on ollut maankuulu ja valittu asiakaskyselyssä Suomen parhaaksi.

Olemme huolissamme torin kehityksen suunnasta ja torilla toimivien yrittäjien menestymisestä elinkeinossa. Tori on myös osoittautunut useissa kyselyissä suositummaksi matkailijoiden kohteeksi kesäkuukausina.

Valtuustoaloitteessa esitämme että Mikkelin kaupunki selvittää lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuutta torilla ja erityisesti sen läheisyydessä Maaherrankadulla torinpuoleisella sivulla ja ryhtyy toimenpiteisiin että 2018 kesällä olisi mahdollisuus lyhytaikaiseen pysäköintiin torin läheisyydessä.

Mikkelissä 28 elokuuta 2017

Perussuomalaisten valtuustoryhmä:
Raimo Heinänen
Jussi Marttinen”

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.