Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Nuorisovaltuuston puheenjohtajan puheenvuoro (lisäpykälä)

Kuvaus

Arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut.

Tänään pidän ensimmäisen puheenvuoroni Mikkelin kaupunginvaltuustossa Mikkelin nuorsiovaltuuston puheenjohtajana. Tällä puheenvuorolla haluan tuoda esille nuorisovaltuuston toivetta lisätä valtuustojemme välistä yhteistyötä.

Puheenvuoroni tavoitteena on esitellä Kummivaltuutettu -toimintaa. Toiminta on otettu käyttöön jo monissa kunnissa ja se on saanut erinomaisen vastaanoton niin kuntien kuin nuorisovaltuustojenkin tahoilta. Kummivaltuutettu toiminnan perustana on idea siitä, että jokainen puolue nimeää valtuutetuistaan yhden jäsenen niin sanotuksi kummivaltuutetuksi. Tältä henkilöltä toivotaan aktiivista yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa asiassa, kuin asiassa. Näiden valtuutettujen kanssa toivoisimme kiinteää ideoiden vaihtamista ja jatkuvaa yhteydenpitoa.

Kummivaltuutettujen myötä on onnistuttu rakentamaan uudenlaista yhteistyötä ja parantamaan eri ikäryhmien yhteiseloa kunnassa. Kummivaltuutettujen myötä monissa kunnissa on saatu parannettua nuorisovaltuustojen edustusta kunnan päättävissä elimissä, mutta koska Mikkelissä olemme saavuttaneet tämän yhteistyönaskeleen jo aikaisemmin, uskon toiminnan mahdollistavan täysin uusia ulottuvuuksia.

Mikkeliin kummivaltuutetut toisivat uuden yhteistyökanavan, jonka avulla voisimme pyrkia entistä ehompaan ja yhteisöllisempään Mikkeliin. Toivon, että valtuusto ottaa ehdotuksemme vastaan yhteisöllisin mielin ja lähtee toteuttamaan valintaa kukin oman puolueensa sisällä.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.