Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Mikkelin kaupunkistrategia 2018-2021

MliDno-2017-1726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin uuden kaupunkistrategian 2018-2021 valmistelu on käynnistynyt kevään kuntavaalien jälkeen. Uudelle kaupunginvaltuustolle järjestetään Valtuutettujen strategiatyön käynnistävä kaupunginvaltuuston seminaari järjestetään Heinävedellä Valamon luostarissa 4.-5.9.2017. Strategian valmistelua ohjaa kaupunginhallitus. Tavoitteena on, että uusi kaupunkistrategia hyväksytään joulukuussa 2018. Syksyn alustava valmisteluaikataulu on liitteenä.

Syksyn luottamushenkilökäsittelyn lisäksi valmistelussa on tällä hetkellä eri sidosryhmien sekä kaupungin työntekijöiden osallistaminen strategiaprosessiin sekä strategian arviointiin aiemmpaa paremmin soveltuvien mittareiden selvittäminen. Syksyn aikataulua sekä sisältöjä täsmennetään ensimmäisen valtuustoseminaarin tulosten pohjalta.

Strategian valmistelussa hyödynnetään Kuntaliiton hallinnoimaa USO Uuden sukupolven organisaatiot –projektia, jossa Mikkelin kaupunki on mukana vuosina 2017-2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Syksyn strategia-aikataulua on saatu tarkennettua ennen valtuustoseminaaria. Liitteenä tarkennettu aikataulu, joka tulee edelleen täsmentymään prosessin edetessä mm. konserni- ja elinvoimajaoston, lautakuntien, konserniyhtiöiden sekä kaupungin henkilöstön käsittelyn aikataulutuksen sekä sisältöjen osalta. Lisäksi esityksessä on mukana konserniohjauksen vuosikello yhdistettynä strategiavalmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan esitetyn strategian käsittelyaikataulun.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy osaltaan liitteenä olevan strategian käsittelyaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa. 

Merkitään, että kokouksessa pidettiin tauko tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.30 - 18.35.

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupunkistrategian valmisteluaikataulun.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa kaupunginvaltuustolle.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Aki Kauranen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.