Kaupunginvaltuusto, kokous 28.8.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kaupungin yleisessä tietoverkossa 23.8.2017.

Lisäksi kokouskutsu on julkaistu sanomalehdissä Länsi-Savo ja Mikkelin Kaupunkilehti 24.8.2017.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsu on julkaistu Mikkelin kaupungin verkkosivuilla 23.8.2017 sekä sanomalehdissä Länsi-Savo  ja Mikkelin kaupunkilehti 24.8.2017.

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin, että valtuutetut Pekka Pöyry, Markku Kakriainen ja Harri Kivinen olivat ilmoittaneet esteestä osallistua valtuuston kokoukseen ja heidän varajäsenikseen oli kutsuttu Noora Ruuth, Päivi Ylönen ja Satu Hasanen.

Todennettiin, että nimenhuudossa oli paikalla 48 varsinaista valtuutettua, 3 varavaltuutettua ja nuorisovaltuuston puheenjohtaja.

Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin verkkosivuilla ja valtuuston edellyttämällä tavalla valituissa ilmoituslehdissä sekä lähetetty vähintään neljä päivää aikaisemmin valtuutetuille, puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.